MVservis

Roundup Rapid


Neselektívny lisový herbicíd riediteľný vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných kultúrach a v lesnom hospodárstve

Účinná látka: 607 g/l glyphosate – IPA t.j. 450 g/l N-fosfonomethyl-glycin t.j. 551 g/l draseľná soľ glyfosátu (N-fosfonomethyl-glycinu)

index

Namiesto zmáčadiel  Transorb-technológia  nová technológia transportu herbicídu do rastliny Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.

Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlbokokoreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10 – 14 dní.

Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379