MVservis

Patron Z „NOVÝ“


Číslo vzájomného uznania ÚKSÚP: 1794

Charakteristika prípravku:

PATRON Z „NOVÝ“ je tekutá formulácia komplexných zinočnato-dusíkatých zlúčenín určená predovšetkým k pokrytiu deficitu zinku v citlivých rastových fázach rastlín a k podpore zakorenenia rastlín v začiatočných rastových fázach, vďaka ktorému pozitívne ovplyvňuje vývoj aj výnos obilnín, repky, kukurice aj strukovín. Prípravok ďalej obsahuje surfaktanty, aminokyseliny rastlinného pôvodu, vitamín B1, jednoduché a zložité cukry a komplexotvorné látky uľahčujúce príjem a transport živín v rastline.

Náhrada za prípravok ROUTE

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Obsah živín Hodnota v %
Celkový (amónny) dusík ako N v % 8,8
Celkový (nevodorozpustný)  Zn v % 6,0
Hodnota pH 6,5 – 8,5

Spektrum účinnosti:

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378