Aktuality

Globus – s lipkavcom zatočí už od 3 °C

Výborné riešenie na dvojklíčnolistové buriny v obilninách.

Použitie : V obilninách bez podsevu proti odolným jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

Dávka a registrácia :

  • 0,1 l/ha – pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale
  • 0,08 l/ha – pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, proso

Výhody :

  • skorá jarná aplikácia už pri teplotách + 3°C
  • vynikajúco a ľahko kombinovateľný s ďalším herbicídom, fungicídom, insekticídom alebo listovými hnojivami

Doporučenie :

  • pri pšenici ozimnej proti metličke kombinovať s MONITOR 75 WG ( 13 g/ha)
  • pre zvýšenie množstva a rastu koreňov kombinovať s PATRON Z „NOVÝ“ ( 0,8 l/ha)
  • pre rýchly štart na jar mix s listovým hnojivom Amix Cuman ( 1,0 l/ha), Amix Zinc  ( 1,0 l/ha)

Stránka produktu