Pomocné látky

AgraStick

Pomocná látka a prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na obmedzenie predzberových a pozberových strát repky olejnej, hrachu, sóje, obilnín pred a počas zberu.

Anchor

Pomocná látka určená pre kombinované použitie s pôdnymi herbicídmi, ktorej úlohou je zastaviť ich v horných vrstvách pôdy a zabrániť ich možnej degradácii.

DropFor

Multifunkčná pomocná látka na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu.

Mesh

NOVINKA 2024!

Účinná emulzia typu olej vo vode (EW) chrániaca repku olejnú, hrach, mak, bôb, lupiny, facéliu, trávy, slnečnicu, horčicu a sóju pred strátami a zlepšujúca kvalitu obilia počas zbere.

Silwet Star

NOVINKA 2024!

Organosilikónové zmáčadlo, určené na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou.

Spramac™

Čistiaci koncentrát pre čistenie postrekovacieho zariadenia. Odstraňuje ťažko umývateľné zvyšky rezíduí, ako sú zvyšky po sulfonyl-močovinách, carfentrazone, regulátoroch rastu.

Universal 6

Pomocný prípravok v ochrane rastlín adjuvant vo forme (SL) kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou.