Herbicídy

Acter 400 SC

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) riedeného vodou na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách.

Angelus

Preemergentný pôdny systemicky pôsobiaci herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám v repke ozimnej a zemiakoch.

Astago

Selektívny herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v tolerantných hybridoch slnečnice.

Butisan Star

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a repke jarnej.

Butisan Star Economy

Obchodný balíček na ošetrenie 50 ha repky ozimnej. Spojenie BUTISAN TOP + ANGELUS.

Capro

NOVINKA 2024!

Postrekový prípravok vo forme emúlzneho koncentrátu (EC) na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách, ovocných sadoch a v lesnom hospodárstve.

Digator

Prípravok DIGATOR je systémový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu repky ozimnej a repy cukrovej proti jednoročným trávam a pýru.

Gardo Gold

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie širokého spektra burín v kukurici.

Granstar 50 SG

Selektívny postrekový herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom vo forme vodou rozpustných granúl (SG) na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača obyčajného v pšenici, raži, tritikale, jačmeni a ovse bez podsevu.

Meqi

NOVINKA 2024!

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v horčici, repke ozimnej a jarnej.

Meqi Economy

NOVINKA 2024!

Obchodný balíček na ošetrenie 50 ha repky ozimnej.

Spojenie MEQI + ANGELLUS

Monitor 75 WG

Selektívny herbicíd vo forme dispergovateľného mikrogranulátu na postemergentné ničenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niekoľkých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

Monitor Extra

Spojenie dvoch prípravkov Monitor 75 WG a Granstar 50 SX. Vysoká selektivita a predĺženie intervalu aplikácie herbicídu.

Monitor Turbo

MONITOR TURBO zahŕňa osvedčený prípravok MONITOR 75 WG a novinku na trhu - XANADU, systémové herbicídy vo forme WG pre pšenicu ozimnú.

Montana

NOVINKA 2024!

Postrekový herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.

Rodeo Plus

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch.

Roundup Flex

Neselektívny listový herbicídny prípravok so systémovým účinkom na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách ako aj v lesnom hospodárstve.

Roundup Klasik Pro

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riedeného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín.

Select Plus

Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Soleto

Preemergentný herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v slnečnici sóji.

Spandis

Herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín a tráv v kukurici.

Spandis Gold

Spojenie dvoch vysoko kvalitných hebicídnych prípravkov SPANDIS + GARDO GOLD proti veľkému spektru burín v kukurici.

Spandis Economy

Dva herbicídy v jednom balíčku SPANDIS + TALISMAN s posilneným účinkom na trávovité buriny.

Nijansa (Talisman)

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Thifen

Širokospektrálny postemergnetný systémový herbicíd k ničeniu jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici, sóji, lucerne, lúkach a pasienkoch.

Traton SX

Moderný, selektívny postrekový herbicíd na postemergentnéničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách bez podsevu.

Traton Star Forte

Balenie dvoch herbicídnych prípravkov pre ošetrenie obilnín bez podsevu proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca, pichliača, rumanom a iné.

Xanadu

NOVINKA 2024!

Systematicky pôsobiaci selektívny herbicíd určený na použitie proti dvojklíčnolistovým burinám vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na použitie v jačmeni ozimnom, pšenici jarnej, pšenici ozimnej, raži.