Roundup Klasik Pro

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riedeného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín.

Charakteristika prípravku:

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riedeného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín.

Účinná látka:

441 g/l glyphosate K- soľ
360 g/l glyphosate

Spektrum účinnosti:

Roundup Klasik Pro rastliny prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Translokáciou  sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste.

Doporučenie k aplikácií:

Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10- 14 dní.