Rastové regulátory

Algafix

Koncentrát – mikrobiálne biostimulačný produkt – mikrobiologický stimulátor.

MV-Cel 750

Postrekový a zálievkový prípravok určený na reguláciu rastu obilnín, trojštetu žltkastého, kostravy červenej, okrasných rastlín a na zvýšenie zimovzdornosti repky ozimnej.

Patron Z "NOVÝ"

Je tekutá formulácia komplexných zinočnato-dusíkatých zlúčenín určená predovšetkým k pokrytiu deficitu zinku v citlivých rastových fázach rastlín a k podpore zakorenenia rastlín v začiatočných rastových fázach.

Stiff NT

Regulátor rastu a vývoja rastlín určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenia stebla obilnín.