Patron Z "NOVÝ"

Je tekutá formulácia komplexných zinočnato-dusíkatých zlúčenín určená predovšetkým k pokrytiu deficitu zinku v citlivých rastových fázach rastlín a k podpore zakorenenia rastlín v začiatočných rastových fázach.

Charakteristika prípravku:

Je tekutá formulácia komplexných zinočnato-dusíkatých zlúčenín určená predovšetkým k pokrytiu deficitu zinku v citlivých rastových fázach rastlín a k podpore zakorenenia rastlín v začiatočných rastových fázach, vďaka ktorému pozitívne ovplyvňuje vývoj a výnos obilnín, repky, kukurice aj strukovín. Prípravok ďalej obsahuje surfaktanty, aminokyseliny rastlinného pôvodu, vitamín B1, jednoduché a zložité cukry a komplexotvorné látky uľahčujúce príjem a transport živín v rastline.

Účinná látka:

Celkový (amónny) dusík ako N 8,8%
Celkový (nevodorozpustný) Zn 6,0%
Hodnota pH 6,5 – 8,5

Spektrum účinnosti:

– „antistresant“
– zvýšenie výnosov a kvality dopestovaných produktov
– silné antistresové pôsobenie v kritických pestovateľských a poveternostných podmienkach
– zníženie stresu vyvolaného herbicídnym zásahom
– podpora zakoreňovania a dobrého prezimovania rastlín