Algafix

Koncentrát – mikrobiálne biostimulačný produkt – mikrobiologický stimulátor.

MsDS/KBU

Charakteristika prípravku:

Koncentrát – mikrobiálne biostimulačný produkt – mikrobiologický stimulátor.

Účinná látka:

vodná suspenzia živých rias Scenedesmus obtisausculus

fotosyntetické mikroriasy kultivované fermetačnou technológiou, makro a mikro prvky a kultúra obsahujúca rastlinné hormóny produkované bunkami riasy.

Celkový počet buniek rias: 4 x 10buniek / ml    

Spektrum účinnosti:

Rastlinné hormóny produkované zelenými riasami stimulujú rastliny, čo vedie ku koordinovanému a harmonickému rastu všetkých orgánov. Hlavným rozdielom medzi výťažkami z rias a preparátmi vrátane živých rias je, že živé bunky rias produkujú vždy hormóny s fyziologickým účinkom, ktoré spĺňajú vždy existujúce enviromentálne kritériá. Tieto hormóny nie sú okamžite dodávané rastline, ale sú poskytované postupne v množstvách, ktoré vyhovuje fyziologickým potrebám rastliny a to približne 10-12 dní.