Stiff NT

Regulátor rastu a vývoja rastlín určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenia stebla obilnín.

Charakteristika prípravku:

Regulátor rastu a vývoja rastlín určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenia stebla obilnín.

Účinná látka:

250 g/l trinexapac-ethyl

Spektrum účinnosti:

Pšenica ozimná:

Aplikujte od konca odnožovania do rastovej fázy kedy je vlajkový list celkom vyvinutý    (BBCH 29-39)

Pšenica jarná:

Aplikujte od konca odnožovania do rastovej fázy 2. kolienka (BBCH 29-32)

Jačmeň ozimný, raž, tritikale:

Aplikujte od začiatku predlžovania stebla do rastovej fázy, kedy je vlajkový list celkom vyvinutý (BBCH 30-39). vyššia dávka z daného rozpätia je vhodná pre skoršie aplikácie alebo pri ošetrovaní odrôd, ktoré sú viac náchylné k poľahnutiu.

Jačmeň jarný, ovos:

Aplikujte od začiatku predlžovania stebla do rastovej fázy, kedy je vlajkový list už viditeľný, stále stočený (BBCH 30-37). Pri jačmeni sa odporúča použiť dávku 0,4 l/ha. Na spevnenie stebla a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu je vhodná aplikácia v skorších vývojových fázach (BBCH 30-33), neskoršie aplikácie ( BBCH 34-37) sú cielené na skrátenie posledného internódia a na zníženie celkovej výšky porastu. Na reguláciu porastu ovsa sa používa vyššia dávka 0,6 l/ha.