Spandis

Herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín a tráv v kukurici.

Charakteristika prípravku:

Herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín a tráv v kukurici.

Účinná látka:

40 g/kg – prosulfuron
100 g/kg – nicosulfuron
400 g/kg – dicamba

Spektrum účinnosti:

Prosulfuron je účinná látka prijímaná listami, výhonkami a koreňmi. Absencia esenciálnych aminokyselín znižuje bunkové delenie, citlivé rastliny prestanú rásť niekoľko hodín po ošetrení. Buriny odumierajú za jeden alebo dva týždne po aplikácii. Dicamba preniká do rastlín koreňmi a listami, nepriaznivo ovplyvňuje fotosyntézu a delenie buniek. Spôsobuje deformácie listov a stoniek s následným odumretím celej rastliny. Nicosulfuron je rýchlo absorbovaný do listov zsiahnutých postrekom a cez xylém a floém je translokovaná do meristematických pletív, kde spôsobuje inhibíciu ALS a následne zastavenie bunkového delenia.

Doporučenie k aplikácií:

Dávka : 0,4 – 0,5 kg + 0,3l Universal 6 (adjuvant)