Spandis Economy

Dva herbicídy v jednom balíčku SPANDIS + TALISMAN s posilneným účinkom na trávovité buriny.

SPANDIS

TALISMAN

UNIVERSAL 6

Charakteristika prípravku

Dva herbicídy v jednom balíčku SPANDIS + TALISMAN s posilneným účinkom na trávovité buriny.

Prípravok Talisman a Trend 90 ZDARMA.

Účinná látka:

  • prosulfuron 40 g/kg,
  • dicamba 400 g/kg, n
  • icosulfuron 100 g/kg,
  • nicosulfuron 40 g/l,
  • quartz sand 2,79 g/l

Balenie:

Spandis 20 kg, Talisman 20 l, Trend 15 l

Dávkovanie:

0,4 kg/ha Spandis, 0,4 l/ha Talisman

Skutočne ekonomické ošetrenie na 50 ha.