Digator

Prípravok DIGATOR je systémový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu repky ozimnej a repy cukrovej proti jednoročným trávam a pýru.

Charakteristika prípravku:

Prípravok DIGATOR je systémový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu repky ozimnej a repy cukrovej proti jednoročným trávam a pýru.

Účinná látka:

Quizalofop-P- ethyl 108 g/l (10,6 % hm)

Spektrum účinnosti:

Prípravok DIGATOR® je listový systémový herbicíd. Obsahuje účinnú látku quizalofop-P-etyl a pôsobí proti jednoročným trávovitým burinám a proti pýru plazivému. Quizalofop-P-ethyl inhibuje účinok acetyl-CoA-karboxylázy a prerušuje biosyntézu mastných kyselín v plastidoch. Herbicídny účinok sa po aplikácii prejaví zmenou farby listov a odumretím výhonkov, za optimálnych podmienok v priebehu 7-14 dní, pri suchom a chladnom počasí neskôr. V trvácich trávach sa quizalofop-P-ethyl translokuje v podzemných častiach rastliny , kde inhibuje opätovný rast. Quizalofop-p-etyl sa rýchlo degraduje v pôde.

Citlivé buriny: výmrv obilnín, ježatka kuria, mohár zelený, metlička obyčajná, psiarka roľná, ovos hluchý, pýr plazivý, mätonoh mnohokvetý, stoklas mäkký

Doporučenie k aplikácií:

Repka ozimná

Na jeseň aplikujte prípravok DIGATOR od rastovej fázy úplne vyvinutých klíčnych listov až po fázu 8 vyvinutých listov (BBCH 10 – 18).

Na jar aplikujte prípravok do štádia viditeľného predĺženia 5. internódia (BBCH 35).

Repa cukrová

Prípravok DIGATOR aplikujte v rastovom štádiu vodorovne rozprestretých klíčnych listov až po štádium, keď je 30% rastlín v riadku zapojených (BBCH 10 – 33).

Prípravok DIGATOR aplikujte postemergentne, výhradne v čase rastového optima burín, kedy je väčšina z nich v rastovej fáze od 2 pravých listov do konca odnožovania (BBCH 12-29).

Optimálna výška pýru plazivého pre aplikáciu je 15-20 cm.

Nepoužívajte v poškodených či oslabených porastoch.