Digator

Prípravok DIGATOR je systémový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu repky ozimnej a repy cukrovej proti jednoročným trávam a pýru.

 • Účinná látka: Quizalofop-P-ethyl 108 g/l
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá
 • Registrácia: repka ozimná, repa cukrová
 • Dávkovanie: jednoročné trávy 0,6 l/ha, pýr plazivý a iné trváce trávy 1 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 - 400 l/ha

Pôsobenie prípravku:

Prípravok DIGATOR je listový systémový herbicíd. Obsahuje účinnú látku quizalofop-P-etyl a pôsobí proti jednoročným trávovitým burinám a proti pýru plazivému. Quizalofop-P-ethyl inhibuje účinok acetyl-CoA-karboxylázy a prerušuje biosyntézu mastných kyselín v plastidoch. Herbicídny účinok sa po aplikácii prejaví zmenou farby listov a odumretím výhonkov, za optimálnych podmienok v priebehu 7-14 dní, pri suchom a chladnom počasí neskôr. V trvácich trávach sa quizalofop-P-ethyl translokuje v podzemných častiach rastliny , kde inhibuje opätovný rast. Quizalofop-p-etyl sa rýchlo degraduje v pôde.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny: výmrv obilnín, ježatka kuria, mohár zelený, metlička obyčajná, psiarka roľná, ovos hluchý, pýr plazivý, mätonoh mnohokvetý, stoklas mäkký

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

repka ozimná

jednoročné trávy

0,6 l

AT

na jeseň

BBCH 10-18

pýr plazivý

1 l

repka ozimná

jednoročné trávy

0,6 l

75 dní

na jar

do BBCH 35

pýr plazivý

1 l

repa cukrová

jednoročné trávy

0,6 l

87 dní

na jar

BBCH 10-33

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Pokyny pre aplikáciu:

 • Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
 • Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie

Repka ozimná

 • Na jeseň aplikujte prípravok DIGATOR od rastovej fázy úplne vyvinutých klíčnych listov až po fázu 8 vyvinutých listov (BBCH 10 – 18).
 • Na jar aplikujte prípravok do štádia viditeľného predĺženia 5. internódia (BBCH 35).

Repa cukrová

 • Prípravok DIGATOR aplikujte v rastovom štádiu vodorovne rozprestretých klíčnych listov až po štádium, keď je 30% rastlín v riadku zapojených (BBCH 10 – 33).

Prípravok DIGATOR aplikujte postemergentne, výhradne v čase rastového optima burín, kedy je väčšina z nich v rastovej fáze od 2 pravých listov do konca odnožovania (BBCH 12-29).

Optimálna výška pýru plazivého pre aplikáciu je 15-20 cm.

Nepoužívajte v poškodených či oslabených porastoch.