NOVINKA 2024!

CAPRO

Postrekový prípravok vo forme emúlzneho koncentrátu (EC) na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách, ovocných sadoch a v lesnom hospodárstve.

 • Účinná látka: Propaquizafop 100 g/l
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá EC
 • Registrácia: takmer všetky poľné plodiny (vid etiketa), ovocné sady, lesy
 • Dávkovanie: 0,5 – 1,5 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 - 400 l/ha

Charakteristika prípravku:

CAPRO je selektívny systémový postemergentný herbicíd. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA karboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrcholu, čo vedie k odumretiu citlivých trávovitých burín. Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný  po niekoľkých týždňoch, v závislosti od klimatických podmienok.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny: pýr plazivý, výmrv obilnín, psiarka roľná, metlička obyčajná, ovos, stoklasy, prstovka krvavá, ježatka kuria, mätonohy, proso, lipnice, moháre, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty.

CAPRO nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

zemiak,

mrkva,

cibuľa z výsevu,

cibuľa zo sadzačky

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

30 dní

 

zemiak

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

30 dní

 

hrach

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

40 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

40 dní

 

ľan

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

110 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

110 dní

 

slnečnica,

sója,

mak

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

90 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

90 dní

 

repa cukrová,

repa kŕmna

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

60 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

60 dní

 

lucerna siata,

ďatelina lúčna,

ďatelina plazivá,

ďatelina purpurová

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

45 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

45 dní

 

repka ozimná

výmrv obilnín

0,4 l

90 dní

skorá jeseň

jednoročné trávy a výmrv obilnín

0,5 – 0,8 l

90 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

90 dní

 

lesné škôlky,

lesné kultúry

jednoročné a trváce trávy

0,75 – 1,5 l

AT

 

smlz

2 l

AT

 

jabloň,

hruška

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

30 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

 

broskyňa

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

30 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

 

jahoda

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

35 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

 

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Pokyny pre aplikáciu:

 • Dávka vody: 200-400 l/ha.
 • Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie.
 • Prípravok aplikujte v období rastového optima tráv, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca odnožovania (BBCH 12-29).
 • Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10 – 15 cm.
 • Dokonalé pokrytie povrchu tráv je podmienkou úspešnej aplikácie.
 • Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania. 3 týždne po postreku nekultivujte.
 • Nepostrekujte v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia.

Lesné hospodárstvo: prípravok účinkuje iba na jednoročné a trváce trávy, prijímaný je len ich nadzemnou časťou. Bez nebezpečenstva fytotoxicity ho možno použiť cez celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín.

Jabloň, hruška, broskyňa: prípravok aplikujte pod koruny stromov od fázy začiatku vývoja listu tzv. myšieho uška až do ukončenia vývoja plodov (BBCH 10 – 79), pri ošetrení nesmú byť zasiahnuté listy ošetrovaných stromov. Pri aplikácii používajte vhodné opatrenia na zmiernenie rizika (napr. použitie protiúletových trysiek, aplikácia s ochrannými štítmi).

Odporúčania pre aplikáciu (menej významné plodiny) :

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

topoľ

jednoročné a trváce trávy

0,75 – 1,5 l

AT

 

smlz

2 l

AT

 

cícer

jednoročné trávy

0,5 – 0,8 l

40 dní

 

pýr plazivý

1,2 – 1,5 l

40 dní

 

špenát

jednoročné a trváce trávy

0,8 l/ha

30 dní

 

trváce trávy, pýr plazivý

1,2 l/ha

30 dní

 

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu:

 • Dávka vody: 200-400 l/ha.
 • Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie.
 • Prípravok aplikujte v období rastového optima burinných tráv, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca odnožovania (BBCH 12-29).
 • Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10 – 15 cm. Dokonalé pokrytie povrchu burinných tráv je podmienkou úspešnej aplikácie.
 • Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania. 3 týždne po postreku nekultivujte. Nepostrekujte v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia.
 • Prípravok je možné použiť počas celej vegetačnej doby vo všetkých rastových štádiách topoľa.
 • Prípravok aplikujte maximálne do štádia  cíceru – 9 alebo ďalšie predĺžené internódium viditeľné (BBCH 39).
 • Prípravok aplikujte maximálne do štádia 2 pravých listov špenátu (do BBCH 12).