Monitor Extra

Spojenie dvoch prípravkov Monitor 75 WG a Granstar 50 SX. Vysoká selektivita a predĺženie intervalu aplikácie herbicídu.

Charakteristika prípravku:

Spojenie dvoch prípravkov Monitor 75 WG a Granstar 50 SX. Vysoká selektivita a predĺženie intervalu aplikácie herbicídu.

Účinná látka:

sulfosulfuron 750 g/kg 
tribenuron methyl 500 g/kg

Spektrum účinnosti:

Prípravok Monitor pôsobí na trávovité buriny a jeho aplikácia je odporúčaná od druhého kolienka pšenice, v prípade Granstaru je to až do rastovej fázy vlajkového listu. Spomínaná selektivita spočíva vo veľmi dobrom a rýchlom odbúravaní sulfonylmočovín v rastline.

Dávkovanie:

Dávka na 1 ha – 40 g Granstar 50 SX + 13,3 g Monitor 75 WG

Dávka na 10 ha – 400 g Granstar 50 SX + 133 g Monitor 75 WG

Doporučenie k aplikácií:

Účinnosť Granstaru je hlavne na fialky, hluchavky, veroniky a hviezdicu prostrednú. Monitor Extra spoľahlivo účinkuje aj na pichliač roľný vo fáze listovej ružice. Táto kombinácia prípravkov ničí celé spektrum ostatných burín ako výmrv repky olejnej a kapustovité buriny. Má vysoký účinok na prerastené rumany, výmrv Express tolerantnej slnečnice a ostatné dvojklíčnolistové buriny.

Zmáčadlo je potrebné použiť v koncentrácii 0,1%.

1. Vysoká selektivita a predĺženie intervalu aplikácie herbicídu

Prípravky Granstar a Monitor patria do skupiny sulfonylmočovín. Je všeobecne známe, že táto skupina účinných látok je vysoko selektívna ku kultúrnej plodine a preto je možné používanie prípravkov na tejto báze do vysokého vývojového štádia kultúrnej plodiny. Vzhľadom na to, že prípravok Monitor pôsobí na trávovité buriny, jeho aplikácia je odporúčaná do druhého kolienka pšenice. V prípade Granstaru 50 SX je to až do rastovej fázy vlajkového listu. Spomínaná selektivita spočíva vo veľmi dobrom a hlavne rýchlom odbúravaní sulfonylmočovín v rastline.

2. Žiadne obmedzenie pre následnú plodinu

V mnohých prípadoch u novo uvedených herbicídnych prípravkov do husto siatych obilnín sa stretávame s obmedzeniami pre následné plodiny. V nasledujúcom roku, po ošetrení pšenice ozimnej neodporúčame zaradenie repy cukrovej, repy kŕmnej, slnečnice a ciroku. Pri dodržaní dávky 13,3 g/ha Monitoru obmedzenie nie je. Prípravok Granstar 50 SX tiež nemá žiadne obmedzenia. Ani po niekoľko násobnom predávkovaní Granstaru 50 SX nezostávajú stopy účinnej látky v pôde a neovplyvňujú následnú kultúru.

3. Vysoký efekt ničenia trávovitých burín

Monitor v dávke 13,0 g je schopný ničiť metličku až do štádia 2. kolienka a v kombinácii s čistým DAM 390 je toto štádium ešte vyššie. Monitor je na trhu jediný prípravok, ktorý dokáže ničiť stoklas, ktorý sa doteraz na našich poliach nevyskytol často. Je potrebné pripomenúť, že dávkou 13,0 g neničíme len metličku, ale aj retardujeme pýr plazivý. Ak je pozemok extrémne zaburinený pýrom plazivým, je potrebné použiť pýrohubnú dávku 26 g/ha. Táto dávka účinkuje aj na spomínaný stoklas a lipkavec do štádia 8. praslenu.

4. Spoľahlivá účinnosť na dvojklíčnolistové buriny

Ak pri riešení zaburinenosti Vašich polí sledujete aj prízemné poschodie burín, iste oceníte účinnosť Granstaru 50 SX hlavne na fialky, hluchavky, veroniky a hviezdicu prostrednú. MONITOR EXTRA spoľahlivo účinkuje aj na pichliač roľný vo fáze listovej ružice. Táto kombinácia prípravkov ničí celé spektrum ostatných burín ako výmrv repky olejnej a kapustovité buriny. Má vysoký účinok

Akcie na prípravky sa nesčítavajú – balíčky musia byť objednané jednorázovo, nie po častiach.