NOVINKA 2024!

Montana

Postrekový herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.

 • Účinná látka: Florasulam 6,25 g/l, 2,4 – D 300 g/l
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá
 • Registrácia: pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, kukurica
 • Dávkovanie: 0,4 - 0,6 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 - 400 l

Charakteristika prípravku:

Prípravok MONTANA pôsobí ako systémový rastový herbicíd s dvoma účinnými látkami. Do rastlín preniká cez listy, účinné látky sú v rastline translokované. Florasulam účinkuje ako inhibítor enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), ktorý je potrebný pri tvorbe aminokyselín (leucín atď.) 2,4-D je syntetický auxín, ktorý zasahuje do rastového procesu buniek.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a lodýh a k farebným zmenám. Buriny sú likvidované zvyčajne 14-21 dní po aplikácii.

Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny.

Spektrum účinnosti:

Dávka 0,4 l/ha :

Citlivé buriny:

nevädza poľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, lipkavec, ruman roľný, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny:

pakost nízky, zemedym lekársky, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí.

Dávka 0,6 l/ha :

Citlivé buriny:

pakost nízky, nevädza poľná, hviezdica prostredná, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, lipkavec, ruman roľný, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny:

zemedym lekársky, fialka roľná, veronika brečtanolistá, veronika perzská, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,4 – 0,6 l

AT

pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,4 – 0,6 l

AT

kukurica

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,6 l

AT

Pokyny pre aplikáciu:

Prípravok aplikujte pomocou samochodných a ťahaných postrekovačov. Prípravok vo vyššej dávke aplikujte na miestach väčšieho zaburinenia.

 Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné

 • Dávka vody: 200 – 300 l/ha
 • Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 1x
 • Odporúčaný postrek: malé kvapky.
 • Prípravok aplikujte od začiatku steblovania (BBCH 21) až do vytvorenia 2. kolienka (BBCH 32) obilniny.

Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos

 • Dávka vody: 200 – 300 l/ha
 • Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 1x
 • Odporúčaný postrek: malé kvapky.
 • Prípravok aplikujte od vytvorenia 2. listu (BBCH 12) až do vytvorenia 2. kolienka (BBCH 32) obilniny.

Kukurica

 • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
 • Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 1x
 • Odporúčaný postrek: malé kvapky.
 • Prípravok aplikujte od vytvorenia 2. listu (BBCH 12) do vytvorenia 6. listu (BBCH 16) kukurice.