NOVINKA 2024!

Xanadu

Systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd určený na použitie proti dvojklíčnolistovým burinám vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na použitie v jačmeni ozimnom, pšenici jarnej, pšenici ozimnej, raži.

  • Účinná látka: Bensulfuron  483 g/kg , Metsulfuron-methyl  40 g/kg
  • Pôsobenie: systémové cez koreň, cez list
  • Formulácia: mikrogranulát WG
  • Registrácia: jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná
  • Dávkovanie: 100g/ha
  • Odporúčané množstvo vody: 200 – 400 l/ha

Charakteristika prípravku:

XANADU je herbicíd s obsahom účinných látok zo skupiny inhibítorov acetolaktátsyntázy (ALS), ktoré vedú k inhibícii syntézy rozvetvených aminokyselín. V rastlinách spôsobuje inhibíciu bunkového delenia vo výhonkoch a koreňoch, čo vedie k zastaveniu rastu a vývoja buriny. Je prijímaný cez listy a korene. Účinky pôsobenia prípravku  sú viditeľné 14 – 21 dní po jeho aplikácii vo forme žltnúcich listov. Produkt je najefektívnejší, ak sa používa na mladú, rýchlo rastúcu burinu. Najvyššia účinnosť sa

prejavuje pri ničení dvojklíčnolistových burín vo fáze rastu 2 – 6 listov. Dlhodobé sucho môže znížiť účinnosť prípravku.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, veronika brečtanolistá, veronika perzská, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, fialka rolná, hviezdica prostredná, pohánkovec, horčiak broskyňolistý, stavikrv vtáčí, mrlík biely, hluchavky, kapsička pastierska, zemedym lekársky, pichliač obyčajný, výdrv repky, výdrv slnečnic

POZOR! Učinnosť na Clearfield výdrv je nepostačujúca.

Odporúčania pre aplikáciu :

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná

dvojklíčnolistové buriny

100 g

AT

Pokyny pre aplikáciu:

  • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
  • Maximálny počet aplikácií: 1 x

 Prípravok aplikujte v rastovej fáze 3 listov až po fázu vyvinutého vlajkového listu (BBCH 13 – 39).

Produkt je určený na aplikáciu pomocou automatického alebo prívesného postrekovača. Odporúčaná veľkosť trysky: stredná.

Odporúčania pre aplikáciu (Menej významné použitie) :

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

raž jarná

dvojklíčnolistové buriny

100 g

AT

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu:

  • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
  • Maximálny počet aplikácií: 1 x

 Prípravok aplikujte v rastovej fáze 3 listov až po fázu vyvinutého vlajkového listu (BBCH 13 – 39).