NOVINKA

Soleto

Preemergentný herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v slnečnici sóji.

MsDS/KBU

Charakteristika prípravku:

Herbicídny prípravok Soleto obsahuje účinnú látku metobromuron zo skupiny substituovaných močovín, ktorá  blokuje proces fotosyntézy burín.

Účinná látka: Metobromuron 500 g/l (41% hm)

Hlavné výhody účinnej látky metobromuron:

 • Nová účinná látka v ošetrení sóje a slnečnice. 
 • Vynikajúca účinnosť na problémové buriny v sóji a slnečnici. 
 • Jedinečný spôsob antirezistentnej stratégie v slnečnici. 
 • Dobrý environmentálny profil (stabilita v pôdnom horizonte, nevyplavovanie do spodných vôd) v porovnaní s inými aktívnymi látkami v skupine močovín.

Pôsobenie: systémové

Formulácia: tekutá

Registrácia: slnečnica, sója

Dávkovanie: 2 – 3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 200 – 300 l/ha

Pôsobenie prípravku:

Účinná látka je (najčastejšie) absorbovaná koreňmi a listami.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba
slnečnica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2 – 3 l AT
sója dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2 – 3 l AT

Odporúčania na použitie v slnečnici: 

 • Jednoročné širokolistové  a jednoročné trávy
 • Preemergentné použitie:  max. 4 dni po zasiati (1 aplikácia) Dávka: 2 až 3 l/ha
 • Možní partneri: S-metolachlor, dimethenamid-P alebo pendimethalin v preemergentnej aplikácii. 
 • Preemergentná aplikácia je možná vo všetkých technológiách pestovania slnečnice
 • POZOR – Nie  viac ako 2l/ha na piesočnatej pôde (> 60 %) a na pôde s nízkym obsahom ílu (<15 % )

Odporúčania na použitie v sóji: 

 • Jednoročné širokolistové  a jednoročné trávy.
 • Preemergentné použitie:  max. 4 dni po zasiati (1 aplikácia). Dávka: 1,5 – 2 až 2,5 l/ha
 • Možní partneri: clomazon, S-metolachlor, dimethenamid-P, alebo pendimetalin  v preemergentnej aplikácii. Následne po vzídení sóje imazamox, thifensulfuron-methyl v technologickom programe.
 • POZOR – Nie  viac ako 2l/ha na piesočnatej
Spektrum herbicídnej účinnosti:
slnečnica, sója Slnečnica,sója sója
burina 3l/ha

2,5l/ha

2l/ha 2l/ha + S metolachlor 960g/ha 2l/ha + clomazone 72g/ha
Podslnečník Theofrastov +++ ++ +

++

+++
Láskavec ohnutý ++++ ++++ +++ ++++ ++++
Ambrózia palinolistá ++++ +++ ++ ++ ++
Loboda konáristá ++++ ++++ +++ +++ ++++
Pastierska kapsička ++++ ++++ +++ +++ ++++
Mrlík biely ++++ ++++ +++ ++++ ++++
Mrlík hybridný ++++ ++++ +++ +++ +++
Durman obyčajný +++ ++ + + ++
Tetucha kozia noha +++ +++ +++ +++ +++
Lipkavec obyčajný  ++ + ++++
Žltnica maloúborová ++++ ++++ +++ +++ +++
Ibištek trojdielny  +++ +++ +++ +++ +++
Drchnička roľná ++++ ++++ +++ +++ +++
Ruman roľný ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Dvojzubec trojdielny ++++ +++ +++ +++ +++
Zemedym lekársky + + +
Rumanček ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Hluchavka purpurová ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Horčica roľná ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Nezábudka roľná ++++ +++ +++ +++ +++
Portulaka zeleninová ++++ +++ +++ +++ ++++
Reďkev ohnicová ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Starček obyčajný ++++ +++ +++ +++ +++
Čistec roľný +++ +++ ++ ++ ++
Hviezdica prostredná ++++ ++++ +++ +++ +++
Fialka roľná +++ +++ +++ +++ +++
Pŕhľava dvojdomá ++++ ++++ +++ +++ +++
Ľulok čierny ++ ++ + ++ +
Bažantka ročná + + +++
Pohánkovec ovíjavý +++ +++ +++ +++ +++
Stavikrv vtáčí ++++ +++ +++ +++ +++
Horčiak broskyňolistý ++++ +++ +++ +++ +++
Horčiak štavolistý ++++ +++ +++ +++ +++
Veronika pestrá +++ ++ + ++ +
Voškovník obyčajný + +
 Ježatka kuria +++ ++ ++ +++ ++
 Mohár sivý ++++ +++ ++ ++++ +++
 Mohár praslenatý ++++ +++ ++ ++++ +++
 Prstovka krvavá + + +++
 Lipnica ročná ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
 Lipnica pospolitá ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
 Psiarka roľná +++ ++ ++ +++ ++
 Mätonoh ++ + +++