INOVATÍVNA ÚČINNÁ LÁTKA!

Soleto

Preemergentný herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v  sóji a slnečnici.

 

 • Účinná látka: Metobromuron 500 g/l (41% hm)
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá
 • Registrácia: slnečnica, sója
 • Dávkovanie: 2 – 3 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 - 300 l/ha

Hlavné výhody účinnej látky metobromuron:

 • Inovatívna účinná látka v ošetrení sóje a slnečnice.
 • Vynikajúca účinnosť na problémové buriny v sóji a slnečnici.
 • Jedinečný spôsob antirezistentnej stratégie v slnečnici.
 • Dobrý environmentálny profil (stabilita v pôdnom horizonte, nevyplavovanie do spodných vôd) v porovnaní s inými aktívnymi látkami v skupine močovín.

Pôsobenie prípravku:

SOLETO je preemergentný herbicíd na reguláciu dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv. Účinná látka je zo skupiny substituovaných močovín. Prípravok je (najčastejšie) absorbovaný koreňmi a listami. SOLETO blokuje proces fotosyntézy burín.

Odporúčania pre aplikáciu:

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
slnečnicadvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy2 – 3 lAT
sójadvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy2 – 3 lAT

Odporúčania na použitie v slnečnici: 

 • Jednoročné širokolistové  a jednoročné trávy
 • Preemergentné použitie:  max. 4 dni po zasiati (1 aplikácia) Dávka: 2 až 3 l/ha
 • Možní partneri: S-metolachlor, dimethenamid-P alebo pendimethalin v preemergentnej aplikácii. 
 • Preemergentná aplikácia je možná vo všetkých technológiách pestovania slnečnice
 • POZOR – Nie  viac ako 2l/ha na piesočnatej pôde (> 60 %) a na pôde s nízkym obsahom ílu (<15 % )

Odporúčania na použitie v sóji: 

 • Jednoročné širokolistové  a jednoročné trávy.
 • Preemergentné použitie:  max. 4 dni po zasiati (1 aplikácia). Dávka: 1,5 – 2 až 2,5 l/ha
 • Možní partneri: clomazon, S-metolachlor, dimethenamid-P, alebo pendimetalin  v preemergentnej aplikácii. Následne po vzídení sóje imazamox, thifensulfuron-methyl v technologickom programe.
 • POZOR – Nie  viac ako 2l/ha na piesočnatej

Spektrum herbicídnej účinnosti:

 slnečnica, sójaSlnečnica,sójasója
burina3l/ha

2,5l/ha

2l/ha2l/ha + S metolachlor 960g/ha2l/ha + clomazone 72g/ha
Podslnečník Theofrastov++++++

++

+++
Láskavec ohnutý+++++++++++++++++++
Ambrózia palinolistá+++++++++++++
Loboda konáristá++++++++++++++++++
Pastierska kapsička++++++++++++++++++
Mrlík biely+++++++++++++++++++
Mrlík hybridný+++++++++++++++++
Durman obyčajný+++++++++
Tetucha kozia noha+++++++++++++++
Lipkavec obyčajný +++  ++++
Žltnica maloúborová+++++++++++++++++
Ibištek trojdielny +++++++++++++++
Drchnička roľná+++++++++++++++++
Ruman roľný++++++++++++++++++++
Dvojzubec trojdielny++++++++++++++++
Zemedym lekársky+  ++
Rumanček++++++++++++++++++++
Hluchavka purpurová++++++++++++++++++++
Horčica roľná++++++++++++++++++++
Nezábudka roľná++++++++++++++++
Portulaka zeleninová+++++++++++++++++
Reďkev ohnicová++++++++++++++++++++
Starček obyčajný++++++++++++++++
Čistec roľný++++++++++++
Hviezdica prostredná+++++++++++++++++
Fialka roľná+++++++++++++++
Pŕhľava dvojdomá+++++++++++++++++
Ľulok čierny++++++++
Bažantka ročná+  ++++
Pohánkovec ovíjavý+++++++++++++++
Stavikrv vtáčí++++++++++++++++
Horčiak broskyňolistý++++++++++++++++
Horčiak štavolistý++++++++++++++++
Veronika pestrá+++++++++
Voškovník obyčajný+  + 
 Ježatka kuria++++++++++++
 Mohár sivý++++++++++++++++
 Mohár praslenatý++++++++++++++++
 Prstovka krvavá++ +++ 
 Lipnica ročná++++++++++++++++++++
 Lipnica pospolitá++++++++++++++++++++
 Psiarka roľná++++++++++++
 Mätonoh+++ +++ 

 

Leaflet SOLETO (2023) :