Butisan Star Economy

Obchodný balíček na ošetrenie 50 ha repky ozimnej. Spojenie BUTISAN TOP + ANGELUS.

Charakteristika prípravku:

Obchodný balíček na ošetrenie 50 ha repky ozimnej. Spojenie BUTISAN TOP + ANGELUS.

Účinná látka:

375 g/l metazachlor
125 g/l quinmerac
360 g/l clomazone

Spektrum účinnosti:

Metazachlor je prijímaný hlavne koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami rastlín, čiastočne aj listami burín.

Quinmerac pôsobí ako systémový, pôdny a listový herbicíd, ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami.

Clomazone má pôdny reziduálny účinok. Rieši celé spektrum burín v repke ozimnej, ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia.

Dávkovanie:

1,8 l Butisan Top + 0,1 l Angelus
Zvýhodnený balík obsahuje 90 l Butisan Top + 5 l Angelus.
Tri účinné látky v jednom balíčku:
– komplexné riešenie na istotu
– overená účinnosť
– preemergentná aplikácia
– vynikajúca trojkombinácia