Thifen

Postrekový selektívny herbicíd vo forme mikrogranulátu dispergovateľného vo vode na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici, sóji, lucerne, na lúkach a pasienkoch.

  • Pôsobenie: systémové
  • Formulácia: granulát
  • Registrácia: kukurica, sója, lucerna, lúky a pasienky
  • Dávkovanie: 212 - 30 g/ha - podľa plodiny
  • Odporúčané množstvo vody: 200 - 400 l/ha

Charakteristika prípravku:

THIFEN je herbicíd so systémovým účinkom (ALS inhibítor) prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu 2-3 týždňov v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. THIFEN zastavuje veľmi rýchlo rast citlivých burín. Typické príznaky poškodenia sú viditeľné až za 3-10 dní po ošetrení v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskorujú účinok.

Účinná látka:

500 g/kg thifensulfuron-methyl

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny: loboda konáristá, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), kapsička pastierska, reďkev ohnicová, mrlíky (biely, hybridný), konopnica, rumany, pohánkovec ovíjavý, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), štiavce (kučeravý, okrúhlolistý), štiavy, rumančeky, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, horčica roľná, hviezdica.

Návod na použitie:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

kukurica

dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec

22,5 g + 0,1 %

AT

(TM) Trend 90

22,5 g + (0,1 l)

AT

(TM) Silwet L-77

dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy

15 g + (30-60 g)1 + (0,1 %)2

AT

(TM)1Titus 25 WG,    

(TM)2Trend 90

15 g + (30-60 g)1 + (0,1 l)2

AT

(TM)1Titus 25 WG,

(TM)2Silwet L-77

sója

dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec

12 g + (0,1 %)

AT

(TM) Trend 90

12 g + (0,1 l)

AT

(TM) Silwet L-77

lucerna

dvojklíčnolistové buriny, štiavy, štiavce

15-30 g + (0,1 %)

90 dní

(TM) Trend 90

15-30 g + (0,1 l)

90 dní

(TM) Silwet L-77

lúky a pasienky

dvojklíčnolistové buriny, štiavy, štiavce

15-30 g + (0,1 l)

14 dní

(TM) Trend 90

15-30 g + (0,1 l)

14 dní

(TM) Silwet L-77

Pokyny pre aplikáciu:

Kukurica siata

Thifen sa používa v kukurici postemergentne od 2. do 6. listu na vzídené buriny v dobe ich intenzívneho rastu, t.j. od 2 do 4 pravých listov. K rozšíreniu herbicídneho spektra v pásmach PHO je možné použiť tank-mix s inými prípravkami, napr. Banvel 480 S.

V prípade výskytu jednoročných trávovitých burín alebo vytrvalých burín možno výhodne kombinovať Thifen s prípravkom Titus 25 WG.

Sója obyčajná

Thifen rieši takmer všetky dvojklíčnolistové buriny v sóji.

Prípravok Thifen je určený pre ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v porastoch sóje. Používajú sa postemergentne v čase, keď sója má vyvinutý minimálne prvý pravý 1.-3. trojlístok až do kvitnutia sóje a buriny sú v dobe intenzívneho rastu, t.j. vo fáze klíčnych listov až do vytvorenia maximálne 4 pravých listov.

Je veľmi potrebné zohľadniť optimálnu fenologickú fázu vyskytujúcich sa burín. Napr. proti podslnečníku je potrebné ošetrovať, keď má vyvinuté 2 – 4 pravé listy, ambrózia keď má 2 – 4 pravé listy, mrlík biely 2 – 6 pravých listov, láskavec 2 – 6 pravých listov a voškovník 2 – 4 pravé listy.

V prípade veľmi silného tlaku burín je možné aplikovať Thifen aj druhýkrát, 10 dní od prvej aplikácie. Ak však potrebujeme riešiť buriny ako voškovník, durman, či výdrol slnečnice, druhú dávku Thifen môžeme aplikovať už za 3 až 4 dni od prvej aplikácie.

Ježatky a moháre sú taktiež veľmi nepríjemné buriny vyskytujúce sa v porastoch sóje. Na neskoršiu vzchádzajúcu vlnu je možné aplikovať graminicíd (Select Plus v dávke 0,7-2,2 l/ha podľa rastovej fázy spomínaných burín). Aplikácia graminicídu by mala byť načasovaná približne 3 dni po prvej aplikácii Thifen. Ak je najskôr aplikovaný graminicíd pred Thifen, je potrebné dodržať 7 dňový odstup.

Neodporúčame však TM prípravkov Thifen + graminicíd.

Pri ochrane sóje herbicídmi platí, že sa neošetruje ak je silná rosa, po daždi (zachováva sa odstup aspoň 2 – 3 dni), a ak je mokrý, mechanicky alebo inak poškodený porast. Prípravky sa neaplikujú pri teplotách pod +12°C a nad +25°C. Mechanické zásahy po ošetrení môžu nasledovať najskôr po 7 dňoch. Veľmi vhodný partner pri vystresovaných porastoch je Patron Z + močovina 5-10 kg/ha.

Lucerna

Thifen sa aplikuje vo vegetačnom pokoji lucerny t.j. na jeseň po kosbe alebo skoro na jar. V tomto štádiu účinne pôsobí na kapsičku pastiersku, hviezdicu prostrednú, pohánkovec ovíjavý, horčiaky, štiavy, peniažtek roľný a iné.

Prípravok aplikujte v dávke 15 – 30 g/ha + Trend 0,1 %. Termín ošetrenia na jeseň po poslednej kosbe a v celom období pred začiatkom jarnej vegetácie VO VEGETAČNOM POKOJI LUCERNY!