Traton Star Forte

Balenie dvoch herbicídnych prípravkov pre ošetrenie obilnín bez podsevu proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca, pichliača, rumanom a iné.

Traton

Starane Forte

Charakteristika balíčku:

Spoločné balenie dvoch herbicídov pre ošetrenie obilnín bez podsevu proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca, pichliača, rumanom a iných. Produkt je určený pre ošetrenie ozimných a jarných obilnín bez podsevu.

Účinná látka:

  • 222 g/kg tribenuron-methyl
  • 111 g/kg metsulfuron-methyl
  • 333 g/l fluroxypyr

Spektrum účinnosti:

Spoločná aplikácia Traton Star Forte v doporučených dávkach spoľahlivo ničí celé spektrum dvojklíčnolistových citlivých aj odolných burín ako lipkavec obyčajný, pichliač roľný, rumančekovité buriny ako parumanček nevoňavý, rumany a rumančeky, hviezdicu prostrednú, hluchavky, konopnicu, mrlík (do 2 – 4 listov), reďkev ohnicovú, horčicu roľnú, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsičku pastiersku, nevädzu poľnú, mlieč roľný a štiavy. Medzi menej citlivé buriny patria: púpava lekárska, loboda rozložitá, veronika brečtanolistá (viac ako 5 listov). Produkt Traton Star Forte nepôsobí na trávovité buriny.

Doporučenie k aplikácií:

Najvyššia účinnosť produktu sa dosahuje, ak sa buriny nachádzajú v počiatočnej rastovej fáze a to 2 páry pravých listov, pichliač v listovej ružici. Starane Forte dosahuje najvyššiu účinnosť, ak je teplota min. 10°C a buriny sa nachádzajú v aktívnom raste.

Teplo, vyššia a vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie urýchľuje prejavy účinku produktu.Naopak chladné a suché počasie redukuje a oneskoruje účinok produktu. Rast citlivých burín sa zastaví už za niekoľko hodín po aplikácii. Symptómy poškodenia burín (vybielenie listov, pokrútenie rastových vrcholov, deformácia listov, stoniek a celých rastlín) sa prejaví v závislosti na citlivosti burín a priebehu klimatických podmienok od 2 dní. Pri aplikácii na prerastené buriny je účinok pozvoľnejší, dlhodobejší, ale istý. Traton Star Forte je možné aplikovať s DAM 390, pričom sa ešte viac zvyšuje účinnosť na buriny. Pri tejto kombinácii nie je potrebné pridávať zmáčadlo Trend 90.

Plodina

Odporúčané dávkovanie Traton SX

(600 g) + Starane Forte* (5 l)

Množstvo ošetrených hektárov

z 1 kusu balíčka (600 g + 5 l)

jarné obilniny

35 g + 0,26 l

30 g** + 0,22 l

17 ha

20 ha

ozimné obilniny

40 g + 0,3 l

15 ha

Poznámky:

*Starane Forte vždy dávkujte podľa rastovej fáze lipkavca.

** Dávkovanie na citlivé buriny vo veľmi malých rastových fázach (do cca 2 párov pravých listov)

V prípade vyššieho výskytu pichliača alebo mrlíku, je potreba aplikovať minimálne 40 g na 1 ha prípravku Traton SX.

Neošetrujte obilniny s podsevom ďatelovín alebo tráv.