Nijansa (Talisman)

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Charakteristika prípravku:

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Talisman jedna z najkvalitnejších OD formulácií na trhu.

Účinná látka:

40 g/l nicosulfuron

Spektrum účinnosti:

TALISMAN je selektívny, translokačný herbicíd, ktorý patrí do triedy sulfonylmočovinových herbicídov. Buriny absorbujú účinnú látku cez listy a korene aktívne rastúcich rastlín. Zastavuje bunkové delenie a rast burín, spôsobuje rozpad tkaniva a následné odumretie celej rastliny. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín.
Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: láskavec ohnutý, durman obyčajný, mrlík hybridný, mrlík mnohoplodý, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý, veronika sp., hviezdica prostredná, pýr plazivý, mätonoh trváci, mohár zelený, ježatka kuria
Stredne citlivé buriny: ambrózia palinolistá, pichliač roľný, ibištek trojdielny, mrlík biely, zádušník brečtanovitý, stavikrv vtáčí, horčiak štiavolistý, horčiak broskyňolistý, skorocel väčší
Odolné buriny: pupenec roľný, žltnica maloúborová, veronika perzská