Nijansa

NOVÉ MENO PRODUKTU TALISMAN!

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

 • Účinná látka: nicosulfuron 40 g/l
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá
 • Registrácia: kukurica
 • Dávkovanie: 0,75 - 1,5 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 250 -300 l/ha

Charakteristika prípravku:

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Nijansa jedna z najkvalitnejších OD formulácií na trhu.

Pôsobenie:

Nijansa je selektívny, translokačný herbicíd, ktorý patrí do triedy sulfonylmočovinových herbicídov. Buriny absorbujú účinnú látku cez listy a korene aktívne rastúcich rastlín. Zastavuje bunkové delenie a rast burín, spôsobuje rozpad tkaniva a následné odumretie celej rastliny. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, durman obyčajný, mrlík hybridný, mrlík mnohoplodý, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý, veronika sp., hviezdica prostredná, pýr plazivý, mätonoh trváci, mohár zelený, ježatka kuria
Stredne citlivé buriny: ambrózia palinolistá, pichliač roľný, ibištek trojdielny, mrlík biely, zádušník brečtanovitý, stavikrv vtáčí, horčiak štiavolistý, horčiak broskyňolistý, skorocel väčší
Odolné buriny: pupenec roľný, žltnica maloúborová, veronika perzská

Odporúčanie pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

kukurica

jednoklíčnolistové buriny, dvojklíčnolistové buriny

0,75 – 1,5 l

AT

len na skrmovanie na zrno a na siláž; POST

Pokyny pre aplikáciu :
 
 • Dávka vody: 250 – 300 l/ha
 • Maximálny počet aplikácií: 1 × za vegetačné obdobie

Prípravok NIJANSA aplikujte v kukurici postemergentne, od rastovej fázy tretieho listu do rastovej fázy siedmeho listu kukurice (BBCH 13 – 17). Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2 – 4 pravých listov (BBCH 12 – 14), jednoklíčnolistové buriny vo fáze 1 – 3 listov (BBCH 11 – 13), s priemernou výškou 15 – 25 cm. Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny. V prípade silného zaburinenia cirokom alepským (Sorghum halepense) sa odporúča aplikovať dávku 1,5 l/ha.

 

UPOZORNENIE!

 • Neaplikujte na plodiny, na ktoré bol aplikovaný organofosfátový pôdny insekticíd.

 • Nemiešajte s listovými alebo tekutými hnojivami alebo mikroživinami.

 • Aplikujte pri teplotách medzi +10 a +25 ° C, aplikácia počas alebo po období veľkých

  rozdielov medzi dennými a nočnými teplotami môže znížiť účinnosť herbicídov;

  Neošetrujte, ak je očakávaný dážď nasledujúcich 6 hodín po aplikácii.

 • Prípravok NIJANSA nepoužívajte v krasových oblastiach a ľahkých pieskových a iných

  pôdach s vyšším rizikom splachovania do podzemných vôd.

 • Oneskorený zásah na prerastené buriny môže spôsobiť iba potlačenie rastu burín

  vzávislosti na konkrétnom druhu buriny, rastovej fáze a aplikačných a rastových podmienkach!