Angelus

Preemergentný pôdny systemicky pôsobiaci herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám v repke ozimnej a zemiakoch.

Charakteristika prípravku:

Prípravok ANGELUS® je preemergentný pôdny systemicky pôsobiaci herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám v repke ozimnej a zemiakoch.

Účinná látka:

360 g/l clomazone

Spektrum účinnosti:

Účinná látka clomazone patrí do skupiny oxazolidinónov. Prípravok  pôsobí prostredníctvom inhibície biosyntézy fotosyntetických pigmentov, čo vedie k odfarbovaniu citlivých druhov burín. Citlivé buriny vzídu, ale nemajú pigmentáciu a krátko nato odumrú.

V dávke 0,33 l/ha (repka ozimná):

Citlivé buriny:                          lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, peniažtek roľný , hviezdica prostredná, veronika brečtanolistá

V dávke 0,25 l/ha (zemiak):

Citlivé buriny:                         kapsička pastierska, hviezdica prostredná

Stredne citlivé buriny:            lipkavec obyčajný

Doporučenie k aplikácií:

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná
doba

Poznámka

repka ozimná

jednoročné
dvojklíčnolistové buriny

0,33
l

AT

 

zemiak

jednoročné
dvojklíčnolistové buriny

0,25
l

AT