Angelus

Preemergentný pôdny systemicky pôsobiaci herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám v repke ozimnej a zemiakoch.

 • Účinná látka: clomazone 360 g/l (31,2 % hm.)
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá
 • Registrácia: repka olejná, zemiaky
 • Dávkovanie: repka: 0,33 l/ha, zemiaky: 0,25 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 - 400 l/ha

Charakteristika prípravku:

Prípravok ANGELUS je preemergentný pôdny systemicky pôsobiaci herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám v repke ozimnej a zemiakoch.

Pôsobenie prípravku:

Účinná látka clomazone patrí do skupiny oxazolidinónov. Prípravok  pôsobí prostredníctvom inhibície biosyntézy fotosyntetických pigmentov, čo vedie k odfarbovaniu citlivých druhov burín. Citlivé buriny vzídu, ale nemajú pigmentáciu a krátko nato odumrú.

Spektrum účinku:

V dávke 0,33 l/ha (repka ozimná):

 • Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, peniažtek roľný , hviezdica prostredná, veronika brečtanolistá

 V dávke 0,25 l/ha (zemiak):

 • Citlivé buriny: kapsička pastierska, hviezdica prostredná
 • Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

repka ozimná

jednoročné dvojklíčnolistové buriny

0,33 l

AT

zemiak

jednoročné dvojklíčnolistové buriny

0,25 l

AT

Pokyny pre aplikáciu:

 • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
 • Maximálny počet ošetrení: 1 x za vegetáciu
 • Prípravok aplikujte vo forme postreku preemergentne čo najskôr po siatí alebo sadení (repka ozimná od BBCH 00 do BBCH 05; zemiak od BBCH 00 do BBCH 07).
 • Predpokladom účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť. Pokiaľ je prípravok aplikovaný na suchú hrudovitú pôdu alebo ak nasleduje po aplikácii dlhé obdobie sucha, môže dôjsť k zníženiu účinnosti. Pre bezpečnosť repky olejnej je dôležité, aby bolo osivo prikryté aspoň 20 mm pôdy.
 • Nepoužívajte na pôdach, ktoré obsahujú viac ako 10% organickej hmoty.
 • Nepoužívajte na pieskových alebo veľmi ľahkých pôdach.
 • Nepoužívajte na pôdach náchylných k podmáčaniu.