ACTER 400 SC

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) riedeného vodou na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín.

  • Účinná látka: 400 g/l pendimethalin (38,04 % hm.)
  • Pôsobenie: systémové
  • Formulácia: tekutá
  • Registrácia: kukurica, ozimné obilniny, slnečnica, sója, cibuľa, cesnak, pór, strukoviny, mrkva, petržlen, jahody
  • Dávkovanie: 3,3 - 5 l/ha
  • Odporúčané množstvo vody: 400 - 600 l/ha

Charakteristika prípravku:

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách, kukurici, hrachu, fazuli, sóji, slnečnici, lupine, cibuli, cesnaku, póre, mrkve, petržlene, zeleri, rajčiakoch, kapustovej zelenine, jahodách, tabaku, množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných výhonov tabaku. 

Pôsobenie prípravku:

Pendimethalin aplikovaný preemergentne je účinný na niektoré dôležité jednoročné trávy, ako aj na širokú škálu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšuje účinnosť na jednoročné trávy predovšetkým za suchších podmienok.

ACTER 400 SC môže byť použitý pri skorej postemergentnej aplikácii, kedy sú jednoročné trávy maximálne v štádiu 1 listu (BBCH 11) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10). Prípravok neúčinkuje na buriny v pokročilej rastovej fáze.

Spektrum účinnosti:

Citlivé jednoročné trávy: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

kukurica

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

sója

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

jahoda

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

slnečnica

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

5 l

AT

 

vinič

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

4,1-5 l

AT

 

hrach

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

4 l

AT

 

zeler, rajčiak

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

Okrem zeleru na vňať

výsadba

cibuľa, cesnak

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

zo sadzačky

cibuľa, pór

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

výsev

tabak 

inhibícia bočných výhonov

1%

AT

v 500 l vody

tabak, kapustová zelenina

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

výsadba

trávy*

 

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

semenné porasty

lupina biela, lupina žltá

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale

metlička, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

jadroviny kôstkoviny

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

4,1-5 l

AT

 

fazuľa, mrkva, petržlen

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l

AT

 

*timotejka lúčna, mätonoh mnohokvetý taliansky, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava červená, kostrava lúčna, kostrava ovčia, lipnica lúčna, metlica trsnatá, ovsík vyvýšený, hrebienka obyčajná, psiarka lúčna, psinček obyčajný, reznačka laločnatá, trojštet žltkastý

Doporučenie k aplikácií:

  • Spôsob aplikácie: postrek
  • Dávka vody: 400-600 l vody/ha
  • Max. počet aplikácií v plodine: 1 x za rok

Kukurica: najmä za suchších podmienok aplikujte ACTER 400 SC pred siatím s následným plytkým zapracovaním do pôdy do hĺbky 2-3 cm.

Ozimné obilniny: ACTER 400 SC aplikujte do 2 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. ACTER 400 SC môžete tiež aplikovať post-emergentne po vzídení ozimných obilnín (BBCH 13), kedy sa metlička obyčajná nachádza maximálne v rastovej fáze 1 – 2 listov (BBCH 11-12).

Pri predpokladanom výskyte psiarky roľnej, lipkavca obyčajného a parumančeka nevoňavého možno na dosiahnutie dobrej účinnosti použiť ACTER 400 SC pre-emergentne v dávke 4 l/ha.

Hrach, fazuľa, mrkva a petržlen: ACTER 400 SC používajte pre-emergentne do 2-3 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Pri aplikácii je potrebné dbať na rovnomerné pokrytie povrchu pôdy postrekovou kvapalinou.

Slnečnica a sója: aplikujte preemergentne t.j. do 3-5 dní po sejbe. Za suchších podmienok je vhodnejšie použiť ACTER 400 SC pred sejbou s následným plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsev póru a cibule: aplikujte ACTER 400 SC po zasiatí až do doby tesne pred vzídením. Jedným z predpokladov dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha do 7-10 dní po výseve a aplikácii ACTER 400 SC je v prospech herbicídneho účinku. Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Cibuľa a cesnak zo sadzačky: aplikujte po výsadbe pred vzídením plodín.

ACTER 400 SC je možné použiť i post-emergentne t.j. po vzídení cibule a cesnaku, ktoré musia mať vytvorené minimálne 2,5 – 3 listy; jednoročné dvojklíčnolistové buriny musia byť v skorej vývojovej fáze, najlepšie v klíčnych listoch (BBCH 10). Pri aplikácii v pokročilejšej rastovej fáze výrazne klesá herbicídna účinnosť prípravku. Dávkovanie ACTER 400 SC je potrebné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty. Neodporúčame aplikáciu ACTER 400 SC na ľahkých piesočnatým pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty .

Výsadba jahôd: ACTER 400 SC môžete použiť preemergentne alebo skoro postemergentne (vzhľadom k burinám) v nových výsadbách jahôd aj v starších porastoch. Pri postemergentnom použití ACTER 400 SC, nemajú mať jednoročné dvojklíčnolistové buriny viac ako 2 pravé listy a trávy nie viac ako 1 až 1,5 listu. V novovysadených porastoch jahôd ACTER 400 SC aplikujte na jeseň alebo skoro na jar ihneď po výsadbe a pred vzídením burín.

Ak poplazy v dôsledku stresových podmienok (sucho v dobe výsadby) zakoreňujú pomaly, tak je potrebné aplikáciu ACTER 400 SC odložiť až do doby dostatočného zakorenenia rastlín a vymiznutia stresových príznakov. Aplikácia v dobe, keď poplazy začínajú rásť, môže redukovať počiatočný rast nových listov. Toto oneskorenie je však rýchle dobehnuté. V starších porastoch jahôd aplikujte ACTER 400 SC od jesene do skorej jari t.j. v dobe dormancie porastu. ACTER 400 SC aplikovaný na začiatku kvitnutia môže negatívne ovplyvniť úrodu, najmä vtedy, ak po ošetrení nastanú pre rast nepriaznivé podmienky.

Výsadba rajčiakov a zeleru: ACTER 400 SC aplikujte 2 – 3 dni pred výsadbou. Za suchších podmienok je vhodné po aplikácii plytké zapracovanie do pôdy. Neaplikujte do zeleru, kde sa predpokladá konzumácia vňate!

Výsadba kapustovej zeleniny: ACTER 400 SC aplikujte 2-3 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo v období veľkého sucha s plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsadba tabaku: ACTER 400 SC aplikujte 2 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo s plytkým zapracovaním do pôdy.

ACTER 400 SC môže byť tiež použitý na ničenie zálistkov tabaku, ničí mladé úžľabné pupene (zálistky) bez toho, aby poškodzoval staršie listové pletivá. Prípravok aplikujte na rastlinách s plno vyvinutými listami po objavení sa prvých kvetov alebo na rastlinách s veľmi bujným rastom, skôr než dĺžka úžľabných zálistkov prekročí 1 cm.

Semenné porasty tráv: aplikujte výhradne post-emergentne od štádia štyroch listov (BBCH 14), najlepšie na dobre vyvinuté trávy. Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v štádiu max. 2 listov (BBCH 12) a jednoročné trávy max. 1 list (BBCH 11). Pre zaistenie dobrej účinnosti na metličku obyčajnú a lipnicu ročnú sa najlepšie osvedčuje aplikácia v septembri.

Lupina žltá a lupina biela: ACTER 400 SC aplikujte pre-emergentne do 3 dní po zasiatí.

Jadroviny a kôstkoviny, vinič: ACTER 400 SC aplikujte skoro na jar pred vzídením burín.