ACTER 400 SC

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) riedeného vodou na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín.

Charakteristika prípravku:

Acter 400 SC je postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) riedeného vodou na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách, kukurici, hrachu, fazuli, sóji, slnečnici, lupíne, cibuli, cesnaku, póre, mrkve, petržlene, zeleri, rajčiakoch, kapustoej zelenine, jahodách, tabaku, množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných výhonov tabaku.

Účinná látka:

400 g/l pendimethalin ( 38,04 % hm.)

Spektrum účinnosti:

Citlivé jednoročné trávy: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnollistové buriny: hlaváčik letný, láskavce ( ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky ( biely, hybridný, mnohoplodný), zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky ( obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.

Doporučenie k aplikácií:

Doporučená dávka vody je 400 – 600 l vody/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie je 1x.