NOVINKA 2024!

Monitor Turbo

MONITOR TURBO zahŕňa osvedčený prípravok MONITOR 75 WG a novinku na trhu - XANADU, systémové herbicídy vo forme WG pre pšenicu ozimnú.

Komplexné riešenie burín v pšenici ozimnej.

Charakteristika prípravku:

MONITOR TURBO je komerčné balenie dvoch systémových sulfonyl-močovín.  Jedna z nich, veľmi dobre známy prípravok MONITOR 75 WG. Druhý produkt XANADU je novinka na Slovenskom trhu. Jedná sa o systemovo pôsobiace selektívne herbicídy určené na použitie proti dvojklíčnolistovým burinám a trávovitým burinám vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na použitie v pšenici ozimnej.

Účinná látka:

  • bensulfuron 483 g/kg,
  • metsulfuron-methyl 40g/kg,
  • sulfosulfuron 750 g/kg

Pôsobenie prípravku:

TMX Monitor Turbo je herbicíd s obsahom účinných látok zo skupiny inhibítorov acetolaktátsyntázy (ALS), ktoré vedú k inhibícii syntézy rozvetvených aminokyselín. V rastlinách spôsobuje inhibíciu bunkového delenia vo výhonkoch a koreňoch, čo vedie k zastaveniu rastu a vývoja buriny. Je prijímaný cez listy a korene. Účinky pôsobenia prípravku  sú viditeľné 14 – 21 dní po jeho aplikácii vo forme žltnúcich listov. Produkt je najefektívnejší, ak sa používa na mladú, rýchlo rastúcu burinu. Najvyššia účinnosť sa prejavuje pri ničení dvojklíčnolistových burín vo fáze rastu 2 – 6 listov, trávovité buriny do vytvorenia prvého kolienka.

Dlhodobé sucho môže znížiť účinnosť prípravku.

Odporúčanie pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

dvojklíčnolistové buriny, trávovité buriny

13,3g+100 g

AT

0,1% zmáčadlo

Pokyny pre aplikáciu:

  • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
  • Maximálny počet aplikácií: 1 x
  • Zmes aplikujte do rastovej fáze 2. kolienka pšenice ozimnej

Akcie na prípravky sa nesčítavajú – balíčky musia byť objednané jednorázovo, nie po častiach.