Monitor 75 WG

Selektívny herbicíd vo forme dispergovateľného mikrogranulátu na postemergentné ničenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niekoľkých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

Charakteristika prípravku:

Selektívny herbicíd vo forme dispergovateľného mikrogranulátu na postemergentné ničenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niekoľkých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

Účinná látka:

750 g/kg sulfosulfuron

Spektrum účinnosti:

Herbicíd určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici, je prijímaný listami a účinkuje systémovo. Vyššia teplota a vlhkosť zvyšujú účinok prípravku. Trávovité buriny ničí do fázy klíčenia až do vytvorenia prvého kolienka, odrastenejšie buriny sú potláčané vo vývoji. Dvojklíčnolistové buriny ničí v čase od klíčenia až do vývinu dvoch párov pravých listov.

Doporučenie k aplikácií:

Citlivé buriny: pýr plazivý, metlička obyčajná, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, uhorník liečivý, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, peniažtek roľný, kapsička pastierska

Stredne citlivé buriny: stavikrv vtáčí, zemedym, pohánkovec ovíjavý, rumany, horčiaky, lipkavec obyčajný, konopnica napuchnutá

Odolné buriny: pichliač roľný, prýštce, praslička, nezábudka roľná, mätonoh trváci, pupenec roľný, psiarka roľná, hluchavky, ostrôžka poľná, fialka roľná, mak vlčí, veroniky.

Množstvo postrekovej kvapaliny 100 – 400 l vody/ha. Použité zmáčadlo Trend v koncetrácii 0,1 – 0,2%. Pri aplikácii DAM 390 riedeného vodou nepoužívajte zmáčadlo.