Monitor 75 WG

Postrekový selektívny herbicíd vo forme dispergovateľného mikrogranulátu na postemergentné ničenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niektorých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

 • Pôsobenie: koreňové
 • Formulácia: mikrogranulát
 • Registrácia: pšenica ozimná
 • Dávkovanie:13 - 26 g
 • Odporúčané množstvo vody: 100 - 400 l/ha

Charakteristika prípravku:

MONITOR je selektívny herbicíd, určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej; prijímaný je listami a účinkuje systémovo. Vyššia teplota a vlhkosť po aplikácii zvyšujú účinok prípravku, naopak chladné a suché počasie účinnosť spomaľuje.

Trávovité buriny ničí od fázy klíčenia až do vytvorenia prvého kolienka, prerastenejšie buriny sú potláčané vo vývoji. Dvojklíčnolistové buriny ničí v čase od klíčenia až do vývinu dvoch párov pravých listov.

Účinná látka:

750 g/kg sulfosulfuron

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny: pýr plazivý, metlička obyčajná, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, peniažtek roľný, kapsička pastierska.

Stredne citlivé buriny: stavikrv vtáčí, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, rumany, horčiaky, lipkavec obyčajný, konopnica napuchnutá.

Odolné buriny: pichliač roľný, prýštce, praslička, nezábudka roľná, mätonoh trváci, pupenec roľný, psiarka roľná, hluchavky, ostrôžka poľná, fialka roľná, mak vlčí, veroniky.

Návod na použitie:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná  doba

Poznámka

pšenica ozimná

pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojklíčnolistové buriny

26 g + (0,1%)

AT

(TM) Trend 90 1)

metlička

13 g + (0,2%)

AT

(TM) Trend 90 2)

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička

13 g + (0,1 l)

AT

(TM) Kantor 3)

13 g + (0,6 l)

AT

(TM) Mustang, Pegas 3)

Pokyny pre aplikáciu:

 • Množstvo postrekovej kvapaliny: 100-400 /ha
 • Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie
 • Neaplikujte bez použitia zmáčadla.

Termín ošetrenia:

 1. Aplikujte na jar, v mesiaci apríl, v závislosti na klimatických podmienkach po obnovení rastovej aktivity pýru (optimálne 3-4 listy pýru), do konca odnožovania metličky a ostatných tráv a do začiatku stĺpkovania pšenice.
 2. Aplikujte na jar, v mesiaci apríl, v závislosti na klimatických podmienkach do konca odnožovania metličky a do začiatku stĺpkovania pšenice.
 3. Aplikujte v období od začiatku odnožovania až do rastovej fázy 2. kolienka pšenice ozimnej, keď je metlička v rastovej fáze 1-3 listov, lipkavec vo fáze 2-5 praslenov a ostatné dvojklíčnolistové buriny vo fáze 2-4 listov.

BALÍČKY : MONITOR EXTRA A MONITOR TURBO

Akcie na prípravky sa nesčítavajú – balíčky musia byť objednané jednorázovo, nie po častiach.