Spramac™

Čistiaci koncentrát pre čistenie postrekovacieho zariadenia. Odstraňuje ťažko umývateľné zvyšky rezíduí, ako sú zvyšky po sulfonyl-močovinách, carfentrazone, regulátoroch rastu.

Charakteristika prípravku:

Čistiaci koncentrát pre čistenie postrekovacieho zariadenia. Odstraňuje ťažko umývateľné zvyšky rezíduí, ako sú zvyšky po sulfonyl-močovinách, carfentrazone, regulátoroch rastu.

Účinná látka:

– Benzénsulfonová kyselina
– Mono-C10-16-alkylové deriváty
– Zlúčeniny s etanolamínom
– 2-aminoetanol
– Tetrasodný (1-hydroxyetylidén) bisfosfonát
– Alkoholy C12-15 etoxylované

Spektrum účinnosti:

Je potrebné dôkladne vyčistiť postrekovače a zariadenia po každom použití, aby sa predišlo neskorším problémom. To sa zvlášť odporúča pri zmene medzi plodinami alebo rôznymi chemickými skupinami, pri zmene z herbicídu na fungicíd alebo insekticíd. Je nevyhnutné dôkladne očistitť postrekovač zvnútra i zvonku po sezóne pred zimným odstavením.