NOVINKA 2024!

Mesh

Účinná emulzia typu olej vo vode (EW) chrániaca repku olejnú, hrach, mak, bôb, lupiny, facéliu, trávy, slnečnicu, horčicu a sóju pred strátami a zlepšujúca kvalitu obilia počas zbere.

 • Účinná látka: karboxylovaný styrén butadién kopolymér 45,6 % hm (455,5 g/l)
 • Formulácia: EW
 • Registrácia: hrach, repka jarná, repka ozimná, mak siaty, bôb, lupina biela, facélia vratičolistá, trávy, obilniny, slnečnica, horčica, sója
 • Dávkovanie: 0,5 - 1,5 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 70 - 500 l/ha - záleží od pozemnej alebo leteckej aplikácie.

Charakteristika prípravku:

Postrekový pasívny pomocný prostriedok vo forme emulzie typu olej vo vode (EW) určený na obmedzenie strát repky olejnej, hrachu, maku, bôbu, lupiny bielej, facélie vratičolistej, semenných tráv, slnečnice, horčice a sóje, pred a pri zbere a obilnín k ochrane zrna obilnín a udržaniu jeho kvalitatívnych ukazovateľov.

Pôsobenie prípravku:

MESH je určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát. Po aplikácii tvorí na povrchu ošetrených rastlín  tenkú polymérnu vrstvu, ktorá na vzduchu rýchlo zasychá a vytvára trvale elastickú polopriepustnú membránu. Tá umožňuje vysychanie šešúľ a strukov, súčasne zamedzuje spätnému prenikaniu vody do pletív. MESH obmedzuje praskanie šešúľ a strukov a vypadávanie semien, a tým znižuje predzberové a zberové straty.

Pri použití v obilninách MESH vytvára na klasoch trvalo elastickú polopriepustnú membránu, ktorá počas nepriaznivých podmienok zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom. Tým znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami, udržuje porast v optimálnom stave pred zberom a najmä priamo pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne ukazovatele zrna pre spracovateľský priemysel vrátane pádového čísla a aj následného klíčivého potenciálu zberaného zrna.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná doba

Poznámka

hrach, repka jarná, repka ozimná, mak siaty, bôb, lupina biela, facélia vratičolistá

obmedzenie strát pri zbere

0,8 – 1,0 l

AT

pozemne aj letecky

trávy

obmedzenie strát pri zbere

0,8 – 1,0 l

AT

pozemne aj letecky

obilniny

ochrana zrna, udržanie jeho kvalitatívnych ukazovateľov

1,0 l

AT

pozemne aj letecky

slnečnica

obmedzenie strát pri zbere

1,0 – 1,5 l

7 dní

pozemne aj letecky

horčica

obmedzenie strát pri zbere

0,5 – 1,0 l

7 dní

pozemne aj letecky

sója

obmedzenie strát pri zbere

0,5 – 1,0 l

7 dní

pozemne aj letecky

Odporúčania pre aplikáciu:

Použite pre plodiny: hrach, repka olejná, mak siaty, bôb, lupina biela, facélia vratičolistá, trávy, obilniny

 • Pomocný prostriedok možno použiť max 1x v plodine.
 • Dávka vody: pozemná aplikácia: 200-500 l/ ha, obilniny 100-200 l / ha,
 • letecká aplikácia: 70-90 l/ ha.
 • Termín aplikácie: v BBCH 80 – 88, asi 3-4 týždne pred zberom úrody; obilniny od BBCH 87 (žltá zrelosť).
 • MESH je možné použiť v tank-mix zmesi s desikantami a prípravkami na báze glyfosátu v súlade s návodmi na ich použitie.

Spôsob aplikácie:

 • Pomocný prostriedok sa aplikuje pozemne alebo letecky.
 • Aplikácia prípravku je možná iba pri použití trysky s ochranou proti úletu, so strednou alebo väčšou veľkosťou kvapiek (> 200 mikrometrov).

Spresnenie podmienok aplikácie:

 • Šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelenej farby, pružné a možno ich ohnúť do tvaru písmena „U“ alebo „V“ bez toho, aby došlo k ich prasknutiu. U hrachu je najvhodnejší termín v čase, keď semená začínajú horknúť.
 • U hustých porastov použite vyššiu dávku aplikácie uvedeného rozpätia.
 • MESH je možné použiť na ošetrenie nezaburinených porastov. U zaburinených porastov je možné MESH kombinovať v dávke 0,5 l/ ha s desikantami a s prípravkami na báze glyfosátu, avšak vždy v súlade s návodom na použitie na schválenej etikete príslušného prípravku a v súlade s rozsahom ich platnej registrácie.

Použitie pre slnečnicu

 • Pomocný prostriedok možno použiť max. 1x v plodine.
 • Dávka vody: pozemná aplikácia 400 – 500 l/ ha, letecká aplikácia 60-80 l/ ha.
 • Termín aplikácie: BBCH 85.

Ak sa prípravok aplikuje samostatne, aplikujte 3-4 týždne pred očakávaným zberom úrody 35 – 40 %-nom obsahu vlhkosti nažiek v dávke 1,5 l /ha; v kombinácii s desikantami sa aplikuje pri 25 – 30 %-nom obsahu vlhkosti nažiek 7 – 14 dní pred zberom v dávke 1,0 l/ ha. 

Použitie pre sóju

 • Pomocný prostriedok možno použiť max 1x v plodine.
 • Dávka vody: pozemná aplikácia 300 – 500 l/ ha, letecká aplikácia 60 – 80 l/ ha.
 • Termín aplikácie: BBCH 85, hlavná fáza zrenia.

Pri samostatnej aplikácii sa odporúča aplikovať 3-4 týždne pred zberom úrody pri 30 – 35 %-nom obsahu vlhkosti semien v dávke 0,8 – 1,0 l/ ha; pri použití v kombinácii s desikantami sa aplikuje pri 20 – 30 %-nom obsahu vlhkosti semien 7 – 14 dní pred očakávaným zberom v dávke 0,5 – 0,8 l/ ha.

Použitie v horčici

 • Pomocný prostriedok možno použiť max. 1x v plodine.
 • Dávka vody: pozemná aplikácia 300 – 500 l/ ha, letecká aplikácia 60 – 80 l/ ha.
 • Termín aplikácie: žltnutie, zrenie šešule BBCH 80-83.

Pri samostatnej aplikácii sa odporúča aplikovať v čase žltnutia šešule, kedy je 30 % šešúľ už dozretých, 3-4 týždne pred očakávaným zberom v dávke 1,0 l/ ha; pri použití v kombinácii s desikantami sa aplikuje pri 20 – 30 %-nom obsahu vlhkosti zŕn v čase 7 – 14 dní pred očakávaným zberom v dávke 0,5 – 0,8 l/ ha.