AgraStick

Pomocná látka a prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na obmedzenie predzberových a pozberových strát repky olejnej, hrachu, sóje, obilnín pred a počas zberu.

Charakteristika prípravku:

Pomocná látka a prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na obmedzenie predzberových a pozberových strát repky olejnej, hrachu, sóje, obilnín pred a počas zberu. Prípravok vytvára na povrchu klasov, šešúľ a strukov jemný film, ktorý zabraňuje stratám semien pred a počas zberu. V kombinácii TANK-MIX s prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami sa využíva aj faktor lepenia, na zabránenie zmývaniu použitých pesticídov a hnojív dažďom alebo zavlažovaním, čím sa predlžuje pôsobenie a účinnosť pesticídov a hnojív.

Účinná látka:

450 g/l syntetický latex
100 g/l alkyl-phenyl-hydroxy-polyoxyethylene

Spektrum účinnosti:

Vytvorí na cieľovom povrchu tenkú latexovú vrstvu, ktorá rýchlo schne a vytvorí polopriepustnú polymérnu membránu. Tá umožňuje transpiráciu vody z rastliny, ale zároveň chráni rastlinu pred prenikaním vody do rastlinných tkanív. To má za následok obmedzenie praskania na minimum a výrazne sa znižuje strata semien pred a počas zberu. Šešule repky a struky hrachu, sóje rovnomerne dozrievajú, strácajú vlhkosť a elastický film zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom.