Acalux 250 EW

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej: voda, určený na ochranu pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

Charakteristika prípravku:

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej: voda, určený na ochranu pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

250 g/l tebuconazole

Spektrum účinnosti:

Tebuconazole pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolu. Prvotne je prijímaný listami a stonkami, ďalej je rozvádzaný systémovo transpiračným prúdom do celej rastliny. Účinná látka má iba nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu vo vrcholových častiach rastliny. Tým dochádza k rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti sa pohybuje v rozmedzí 3 – 4 týždňov po aplikácii. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Doporučenie k aplikácií:

Repka ozimná: aplikujte počas vegetácie v repke ozimnej maximálne 2 krát
                         interval medzi postrekmi je 21 dní
                         dávka vody 200 – 400 l/ha
Fómové černanie stoniek:
                         na jeseň aplikujte prípravok v štádiu 4 až 8 listov cca. do polovice októbra
                         na jar od fázy 4 listu vyvinutého až do kvitnutia ( BBCH 14 – 59) najlepšie  
                         pred objavením sa vrcholového pupeňa
Biela hniloba:   aplikujte od fázy samostatných kvetných pupeňov viditeľných, ešte stále
                         uzavretých najlepšie však v dobe plného kvetu, keď je 50 % kvetov
                         otvorených, pri rešpektovaní ochrannej doby ( BBCH 55 – 65)
Pšenica ozimná:
                         aplikujte maximálne 2 krát za vegetáciu
                         interval medzi postrekmi je 21 dní
                         dávka vody 200 – 400 l/ha
                         prípravok aplikujte pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr do konca
                         kvitnutia (BBCH 69)