NOVINKA 2024!

Afrasa Triple WG

Trojzložkový fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), ktorý je určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

 • Účinná látka: Fosetyl 462 g/kg, Folpet 250 g/kg, Cymoxanil 40 g/kg
 • Pôsobenie: systémový, lokálne systémový a kontaktný
 • Formulácia: granulát 
 • Registrácia: vinič
 • Dávkovanie: 2 - 3 kg/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 300 - 1 000 l/ha

MsDS/KBU

Dokonalá kombinácia troch účinných látok s rôznym spôsobom účinku.

Pôsobenie prípravku:

AFRASA TRIPLE WG obsahuje tri fungicídne účinné látky. Fosetyl-Al má systémový účinok a spomaľuje vývoj húb vo všetkých fázach ich životného cyklu. Folpet je kontaktná fungicídna látka, ktorá zabraňuje klíčeniu patogénu a penetráciu haustórií do rastlinných pletív. Tretia účinná látka cymoxanil sa vyznačuje lokálne systémovým účinkom a preukazuje niekoľko spôsobov účinku, medzi ktoré patrí inhibícia syntézy nukleových kyselín, zníženie permeability bunkových membrán a obmedzenie dýchania. Prípravok je vhodný predovšetkým na preventívnu aplikáciu a na eradikáciu raných fáz patogénu.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

vinič

peronospóra viniča

2 – 3 kg

28 dní

hrozno muštové

od: 61 BBCH  do: 75 BBCH

Pokyny pre aplikáciu :

 • Prípravok aplikujte len na vinič pestovaný na produkciu muštového hrozna na víno.
 • Dávka vody: 300-1000 l/ha
 • Maximálny počet aplikácií: 3 x za rok, interval medzi aplikáciami 10 – 14 dní
 • Prípravok aplikujte postrekom alebo rosením od začiatku kvitnutia až do štádia, keď bobule sú veľkosti hrášku (BBCH 61 – 75), vyššia dávka z uvedeného rozpätia sa použije pri vyššom infekčnom tlaku na ochranu hrozna.
 • Aplikácia prípravku môže vyvolať spomalenie kvasného procesu pri spontánnom kvasení.