Afrodyta 250 SC

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzieFungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice ozimnej.

Charakteristika prípravku:

Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice ozimnej.

Účinná látka:

250 g/l azoxystrobin

Spektrum účinnosti:

Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín.

Doporučenie k aplikácií:

Dávka vody 200 – 300 l/ha

  1. Skorší termín aplikácie: odporúča sa vykonať na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku – pšenica by mala byť vo vývojovej fáze plne vyvinutého vlajkového listu až do fázy prvé ostiny viditeľné ( BBCH 39 – 49 ).
  2. Neskorší termín aplikácie: k zabezpečeniu maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa odporúča – k cieľom ochrany vlajkového listu a klasu – aplikácia vo fáze začiatku/ stredu až konca klasenia ( BBCH 51/55 – 59 pšenica ).