Afrodyta 250 SC

ROZŠÍRENÁ REGISTRÁCIA!

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzieFungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice ozimnej.

 • Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin
 • Pôsobenie: systémové a translaminárne
 • Formulácia: tekutá
 • Registrácia: pšenica ozimná, pšenica jarná, tritikale ozimné, ráž ozimná, raž jarná, repka jarná, brokolica, karfiól, kel, kapusta, kapusta hlávková, kapusta čínska, fazuľa, hrach, zeler, mrkva, cibuľa, pór, rajčiak
 • Dávkovanie: 0,8 - 1 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 - 800 l/ha

Pôsobenie prípravku:

Prípravok obsahuje účinnú látku azoxystrobin patriacu do chemickej skupiny methoxyakrylátov zo skupiny strobilurínov.  

Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie.

Účinná látka sa vyznačuje hĺbkovým a systémovým účinkom, pre preventívne  a intervenčné zásahy na ochranu proti hubovým chorobám.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

pšenica ozimná

múčnatka trávová, septorióza pšenice, helmintosporióza pšenice

0,8 – 1 l

35 dní

pšenica jarná

múčnatka trávová, septorióza pšenice, helmintosporióza pšenice

0,8 – 1 l

35 dní

tritikale ozimné

múčnatka trávová, helmintosporióza pšenice

0,8 – 1 l

35 dní

raž ozimná

helmintosporióza pšenice

0,8 – 1 l

35 dní

Pokyny pre aplikáciu:

Pšenica ozimná

 • Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií:1x za vegetačnú sezónu
 • Prípravok aplikujte na jar, preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov ochorenia. Ošetrite v rastovej fáze BBCH 31-39 t.j. od štádia, keď 1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavového listu – zástavový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný. 

Pšenica jarná

 • Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu
 • Prípravok aplikujte na jar, preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov ochorenia. Ošetrite v rastovej fáze BBCH 31-39 t.j. od štádia, keď 1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavového listu – zástavový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný. 

Tritikale ozimné

 • Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu
 • Prípravok aplikujte na jar, preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov ochorenia. Ošetrite v rastovej fáze BBCH 31-39 t.j. od štádia, keď 1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavového listu – zástavový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný. 

Raž ozimná

 • Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu
 • Prípravok aplikujte na jar, preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov ochorenia. Ošetrite v rastovej fáze BBCH 31-39 t.j. od štádia, keď 1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavového listu – zástavový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný. 

 

Prípravok je určený pre aplikáciu pomocou pojazdných alebo poľných traktorových postrekovačov. V priebehu aplikácie prípravku zabráňte hromadeniu aplikačnej kvapaliny na kontaktných miestach ošetrovacích pásov a úvratiach.

Odporúčania pre aplikáciu (menej významné plodiny) :

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

raž jarná

múčnatka trávová, septorióza raže, helmintospóriová škvrnitosť, hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť

0,8 – 1 l

35 dní

 

repka jarná

čerň repková, pleseň sivá

0,8 – 1 l

35 dní

 

repka jarná

biela hniloba

1 l

35 dní

 

brokolica

pleseň belostná, alternária kapustová, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň kapustová

1 l

14 dní

 

karfiol

pleseň belostná, alternária kapustová, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň kapustová

1 l

14 dní

 

kel

pleseň belostná, alternária kapustová, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň kapustová

1 l

14 dní

 

kapusta

pleseň belostná, alternária kapustová, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň kapustová

1 l

14 dní

 

kapusta hlávková

alternária kapustová, pleseň sivá

0,8 l

14 dní

na dlhodobé skladovanie

kapusta čínska

alternária kapustová, pleseň sivá

0,8 l

14 dní

na dlhodobé skladovanie

fazuľa

antraknóza fazule, pleseň sivá, biela hniloba

0,8

7 dní

na zeleno

hrach

antraknóza hrachu, pleseň hrachová 

0,8 l

14 dní

na zrno

zeler

septorióza zeleru

0,8 l

14 dní

 

mrkva

alternáriová škvrnitosť, múčnatka mrkvová

0,8 l

10 dní

 

cibuľa

pleseň cibule, pleseň sivá

0,8 l

14 dní

 

pór

hrdza pórová

0,8 l

20 dní

 

rajčiak

pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť

0,8 l

3 dni

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu:

Raž jarná

 • Dávka vody: 200 – 300 l
 • Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od 1. kolienka do konca klasenia (BBCH 31 – 59)

Repka jarná (čerň repková, pleseň sivá)

 • Dávka vody: 200 – 300 l
 • Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od fázy pádu prvých okvetných lístkov po vývojovú fázu prvých repkových strukov (BBCH 65 – 70)

Repka jarná (biela hniloba)

 • Dávka vody: 300 l
 • Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od rastovej fázy otvorených kvetov do konca kvitnutia (BBCH 60 – 69).

Brokolica, karfiol, kel

 • Dávka vody: 200 – 600 l
 • Maximálny počet aplikácií: 2x za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 12 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: vo fáze typickej veľkosti, formy a pevnosti ružíc (BBCH 35 – 39).

Kapusta (kapusta hlávková, kapusta čínska, kapusta sitinová, kapusta Pak Choi, kapusta Tai Goo Choi, kapusta Choi Sum)

 • Dávka vody: 200 – 600 l
 • Maximálny počet aplikácií: 2x  za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 12 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: vo fáze typickej veľkosti, formy a pevnosti ružíc (BBCH 35 – 39).

Kapusta hlávková (na dlhodobé skladovanie), kapusta čínska (na dlhodobé skladovanie)

 • Dávka vody: 700 l
 • Maximálny počet aplikácií: 3x za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 7 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od začiatku formovania hlavy do fázy, keď hlava dosiahne 80% typickej veľkosti (BBCH 41 – 48).

Fazuľa (na zeleno)

 • Dávka vody: 700 l
 • Maximálny počet aplikácií: 2 x za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 7 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: počas kvitnutia a viazania strukov fazule (BBCH 60 – 79).

Hrach (na zrno)

 • Dávka vody: 700 l
 • Maximálny počet aplikácií: 2x za vegetačnú sezónu 
 • Interval medzi aplikáciami min. 7 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od začiatku fázy kvitnutia hrachu do fázy, keď dozrieva 60% strukov a semená sú typickej farby, suché a tvrdé (BBCH 60 – 86).

Zeler

 • Dávka vody: 700 l
 • Maximálny počet aplikácií: 3x za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 7 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od rastovej fázy 3 listov do fázy, keď koreň dosahuje typickú veľkosť a tvar (BBCH 13 – 49).

Mrkva

 • Dávka vody: 700 l
 • Maximálny počet aplikácií: 3x za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 7 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: počnúc vývojom častí rastlín určených na zber – korene sa začínajú rozširovať (BBCH 41) alebo okamžite po objavení sa prvých listov choroby na listoch.

Cibuľa

 • Dávka vody: 700 l
 • Maximálny počet aplikácií: 3x za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 7 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od rastovej fázy, kedy je 3. list (>3 cm) jasne viditeľný (BBCH 13), alebo ihneď potom, čo sa na rastlinách objavia prvé príznaky choroby.

Pór

 • Dávka vody: 700 l
 • Maximálny počet aplikácií: 3x  za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 7 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od 3. listu (BBCH 13) alebo ihneď potom, čo sa na rastlinách objavia prvé príznaky choroby.

Rajčiak

 • Dávka vody: 800 l
 • Maximálny počet aplikácií: 3x za vegetačnú sezónu
 • Interval medzi aplikáciami min. 7 dní
 • Aplikácia: poľné podmienky
 • Termín aplikácie: od rastovej fázy BBCH 21 (začiatok vývoja laterálneho výhonku), podľa signalizácie, pred začiatkom prvých symptómov choroby.

BALÍČEK : AFRODYTA COMBI PACK