Afrodyta Combi Pack

AFRODYTA

ACALUX

Charakteristika prípravku

Spojenie sily a účinku najdokonalejšieho Azoxystrobinu a najrazantnejšieho azolu, v kombinácii dvoch prípravkov Afrodyta + Acalux.

Účinná látka:

250 g/l azoxystrobin + 250 g/l tebuconazole

Balenie:

10 l + 10 l (balenie na ošetrenie 20 ha)

Pôsobenie prípravkov:

Azoxystrobin je širokospektrálne pôsobiaca účinná látka patriaca do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Účinok spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív, je ľahko a rovnomerne rozvádzaná v pletivách rastlín. Má translaminárny a systémový účinok. Azoxystrobin má dlhodobú reziduálnu účinnosť (3 – 8 týždňov) a predlžuje zachovanie zelenej listovej plochy (tzv. Green efekt). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie.

Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka, systém účinku spočíva v narušení biosyntézy sterolov hubových patogénoch. Má dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok.

Spektrum fungicídneho účinku a odporučená aplikácia:

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchr. dobaPoznámka
pšenica ozimnámúčnatka trávová, septoriózy, hrdze0,5 + 0,535 dní200 - 400 l vody PHO4

Odporučenie pre aplikáciu:

Kombináciu prípravkov odporúčame aplikovať preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, v závislosti od infekčného tlaku, pre ošetrenie listových chorôb od začiatku odnožovania a pre ošetrenie klasových chorôb v období od vlajkového listu (BBCH 39) do začiatku kvitnutia (BBCH 61).

Výhody použitia Afrodyta Combi Pack:

  • účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov
  • výborná účinnosť na fuzariózy klasov, kuratívna účinnosť na septoriózy
  • STOP EFEKT na hrdze (eradikatívna účinnosť)
  • dlhá doba trvania účinku
  • Green efekt – vďaka strobilurínu
  • účinné látky sú prijímané listami a stonkami rastlín a systémovo rozvádzané do celej rastliny
  • pôsobenie strobilurínu translaminárne
  • preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
  • technicky vynikajúca a cenovo výhodná kombinácia = zvýšenie profitability