Empartis

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

  Zobraziť katalóg Empartis  

Charakteristika prípravku:

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) so systémovým účinkom proti hubovým chorobám obilnín.

EMPARTIS zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii.

Účinná látka:

100 g/l kresoxim-methyl
200 g/l boscalid

Spektrum účinnosti:

EMPARTIS je systémovo pôsobiaci fungicíd. Do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.

EMPARTIS zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Takže inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Kresoxim-methyl má kvázi-systémovo pôsobiaci účinok. To znamená, že účinná látka sa premieňa na plyn a vytvára ochrannú vrstvu okolo rastliny. Zároveň vniká prieduchmi do pletív rastliny.

FUNGICÍDNE ÚČINKY KRESOXY-METHYL A BOSCALID

BOSCALID – Príjem a pohyb

Pohyb účinnej látky poskytuje širokú ochranu. Časť aplikovanej látky je naviazaná na voskovú vrstvu listu. Druhá časť sa dostáva do pletív a je rozvádzaná translaminárne cez pletivo listu na protiľahlú stranu a akropetálne – prúdením v smere k špičke a okrajom listov.  Prostredníctvom tohto typu pohybu dostávajú aj neošetrené časti rastlín fungicídnu ochranu.

BOSCALID chráni od začiatku

Boscalid pôsobí predovšetkým preventívne proti patogénom z rôznych tried húb. Keď sa aplikuje na začiatku životného cyklu huby, klíčenie spór je inhibované. Táto nová aktívna zložka dokáže viac. Inhibuje tiež rast klíčiacej spóry a zabraňuje tvorbe apresórií. Infekcia je teda zastavená. U niektorých húb má BOSCALID aj dodatočný účinok proti rastu mycélia a vývoju spór – antisporulačný účinok.

Systém kryštálových depozitov

Na ošetrenom liste vznikajú tzv. kryštálové depozity, z ktorých sa dlhodobo uvoľňuje účinná látka. Spóry patogéna po dopade na list okamžite kolabujú.

KRESOXIM-METHYL

  • Kresoxim-methyl  inhibuje klíčenie spór, sporuláciu a rast mycélia na povrchu listov. Kresoxim-metyl má preventívnu a kuratívnu účinosť.
  • Veľmi rýchle sa  naviaže na voskovú vrstvu (nehrozí zmytie dažďom) a zároveň prieduchmi vniká do pletív.
  • Pohyb po povrchu listu v tzv. difúznych vlnách
  • Časť účinnej látky sa odparuje z povrchu listu a šíri sa v poraste a vytvára ochrannú vrstvu okolo rastliny = sekundárne ošetrenie porastu

EMPARTIS = BOSCALID + Kresoximmethyl

Dvojnásobne silný proti chorobám. Dva rozdielne spôsoby účinku na choroby dávajú dobrý predpoklad pre antirezistentnú stratégiu ochrany.

Registrácia prípravku

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochranná doba

pšenica ozimná,pšenica jarná

steblolam, múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, 

0,75 – 1,5 l

56 dní

jačmeň ozimný, jačmeň jarný

hnedá škvrnitosť jačmeňa

0,75 – 1,5 l

56 dní

raž

hrdze

0,75 – 1,5 l

56 dní

tritikale

múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice

0,75 – 1,5 l

56 dní

EMPARTIS vykazuje vynikajúcu retenciu na povrchu rastliny.Produkt veľmi rýchlo preniká do pletív na rozdiel od vody a mnohých fungicídov, ktoré stečú dolu po listoch.

Priemer úrodových výsledkov z PL, HU, CZ, SK : navýšenie úrody v provnaní s neošetrenou variantou.

Sumár EMPARTIS s rôznymi dávkami

Doporučená dávka z hľadiska efektivity je 1 l/ha.

Rozdiel v účinnosti medzi dávkou 1 l a 1,5 l je zanedbateľný.

Špičková účinnosť v prvých ošetreniach.

Hlavné výhody prípravku EMPARTIS

  • vynikajúce zloženie umožňujúce dlhodobú ochranu
  • funguje aj pri nízkych teplotách
  • ideálny aj na skoré ošetrenie T1 a T2
  • vynikajúca miešateľnosť / napr. s regulátormi rastu
  • preventívny a dlhotrvajúci účinok
  • v prípade , že sa prípravok EMPARTIS aplikuje pred napadnutím patogénom, účinne chráni plodinu pred infekciou bez ohľadu na teplotu.