Empartis

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

Zobraziť katalóg Empartis

Charakteristika prípravku:

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) so systémovým účinkom proti hubovým chorobám obilnín.

Účinná látka:

100 g/l kresoxim-methyl
200 g/l boscalid

Spektrum účinnosti:

EMPARTIS® je systémovo pôsobiaci fungicíd. Do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.
EMPARTIS® zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Takže inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.
Kresoxim-methyl má kvázi-systémovo pôsobiaci účinok. To znamená, že účinná látka sa premieňa na plyn a vytvára ochrannú vrstvu okolo rastliny. Zároveň vniká prieduchmi do pletív rastliny.