MV-Tebucol

Širokospektrálny postrekový fungicíd na ochranu obilnín, viniča, repky ozimnej a repky jarnej.

Charakteristika prípravku:

Širokospektrálny postrekový fungicíd na ochranu obilnín, viniča, repky ozimnej a repky jarnej.

Účinná látka:

250 g/l tebuconazole

Spektrum účinnosti:

Systémovo pôsobiaca účinná látka, systém účinku spočíva v narušení biosyntézy sterolov v hubových patogénov. Preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok.

Doporučenie k aplikácií:

Obilniny – aplikovať preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby

Dávka vody: 200 – 400 l/ha, aplikujte max. 2 krát počas jedného vegetačného obdobia

Repka olejka proti fómovej hnilobe koreňového krčku a stonky – aplikujte na jeseň vo fáze     4 – 9 vyvinutého listu

0,5 l/ha pri 4. pravom liste, na každý ďalší vyvinutý list pridať 0,1 l/ha

0,75 – 1,0 l/ha pri bujne rastúcom poraste a pri napadnutí fómovou hnilobou

Ošetrenie na jar do fázy samostatných viditeľných pupeňov (druhotné kvetenstvá) ešte stále uzavretých BBCH 57.

Morforegulačný efekt pri repke – najefektívnejšie ošetrenie porastu na jeseň je vo fáze 4 – 6 listov, dávkou 0,6 – 1 l/ha podľa stavu repky.

Proti bielej hnilobe a černi repkovej aplikujte prípravok od fázy samostatných viditeľných kvetných pupeňov ešte stále uzavretých, od fáze plného kvitnutia 50% kvetov v hlavnom strapci otovrených, staré petaly opadávájú (BBCH 55 – 65)

Vo viniči na ošetrenie proti múčnatke viniča aplikujte 0,04% koncentráciu prípravku (0,4 l /1000 l vody/ha). Ošetrenie vykonajte od rastovej fázy nalievania metliny (BBCH 55) až do začiatku zretia bobúľ (BBCH 81).