MV-Tebucol

Širokospektrálny postrekový fungicíd na ochranu obilnín, viniča, repky ozimnej a repky jarnej.

 • Účinná látka:  250 g/l Tebuconazole
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá EW
 • Registrácia: pšenica ozimná, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, vinič,repka jarná, repka ozimná
 • Dávkovanie: 1 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 – 400 l/ha

Pôsobenie prípravku:

MV-TEBUCOL obsahuje  účinnú látku  tebuconazole. Tebuconazole  je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov  v hubových patogénoch  a  zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. Má dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba (dni)

jačmeň jarný

múčnatka trávová, hrdza jačmenná

1 l

35

pšenica ozimná

múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza pšeničná

1 l

35

raž ozimná

múčnatka trávová, hrdza ražná

1 l

35

tritikale

múčnatka trávová, septoriózy, hrdze

1 l

35

vinič

múčnatka viniča

0,4 l (0,04 %)

14

repka ozimná, repka jarná

fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková

1 l

60

*ilustračný obrázok

Pokyny pre aplikáciu:

v obilninách (jačmeň, pšenica, raž, tritikale)

 • na ochranu proti vyššie uvedeným hubovým chorobám použite dávku 1 l/ha  s 200-400 l vody/ha. Počas jedného vegetačného obdobia prípravok aplikujte maximálne 2 x. Prvé ošetrenie vykonajte, keď je 3. kolienko vzdialené minimálne  2 cm nad 2. kolienkom (BBCH 33) až do fázy celkom vyvinutého  vlajkového listu (BBCH 39). Druhé ošetrenie odporúčame vykonať na začiatku kvitnutia obilnín (BBCH 61). Proti hrdzi  na začiatku klasenia (BBCH 51).

vo viniči určenom na produkciu vína  a stolového hrozna

 • na ochranu proti múčnatke viniča aplikujte  0,4 l prípravku s 1000 l vody na hektár,   0,04 % koncentráciu  prípravku. Počas jedného vegetačného obdobia prípravok aplikujte maximálne 3 x, a to v 7-14 dňových intervaloch resp. podľa signalizácie. Prípravok použite od rastovej fázy nalievania metliny (BBCH 55) až do začiatku zretia bobúľ (BBCH 81).

v repke ozimnej a v repke jarnej

 • proti fómovej hnilobe prípravok aplikuje na jeseň vo fáze 4. vyvinutého listu až do fázy 9. vyvinutého listu (BBCH 14-19), na jar do fázy samostatných pupeňov (druhotné kvetenstvá) viditeľných, ešte stále uzavretých BBCH 57. Proti bielej hnilobe a černi repkovej  aplikuje prípravok od fázy  samostatných kvetných pupeňov (hlavného kvetenstva) viditeľných, ešte stále uzavretých,  do fázy plného kvitnutia – 50% kvetov v hlavnom strapci otvorených, staré petaly opadávajú (BBCH 55-65).

Pri aplikácii v repke v podmienkach silného infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku.

 • Prípravok aplikujte v repke ozimnej a repke jarnej s 200 – 400 l vody.
 • Prípravok aplikujte v repke maximálne 2 x.