Priori

Fungicíd určený na ochranu pšenice, jačmeňa, repy cukrovej a slnečnice proti hubovým chorobám.

Charakteristika prípravku:

Fungicíd určený na ochranu pšenice, jačmeňa, repy cukrovej a slnečnice proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

250 g/l azoxystrobín

Spektrum účinnosti:

Priori sa vyznačuje širokým spektrom účinku. Pôsobí proti všetkým významným chorobám obilnín:

Pšenica: septorióza plevová, septorióza pšenicová, hrdza pšenicová, hrdza plevová,

               múčnatka trávová    

Jačmeň: hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová, hrdza jačmenná

Cukrová repa: cerkosporióza, múčnatka

Slnečnica: biela hniloba

Doporučenie k aplikácií:

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Pšenica ozimná, jačmeň jarný:

Priori sa používa pred alebo na začiatku výskytu choroby. V obilninách je možné prípravok aplikovať 1 x za sezónu.

Skorší termín aplikácie:     pšenica – (BBCH 39 – 49)

                                          jačmeň jarný – (BBCH 30 – 39)

Neskorší termín aplikácie: pšenica – (BBCH 51/55 – 59)

                                          Jačmeň jarný – (BBCH 49/51)

Repa cukrová: (BBCH 43 – 49) maximálny počet ošetrení: 2 za sebou idúce postreky, interval medzi aplikáciami minimálne 7 dní

Slnečnica: proti chorobám stonky – (BBCH 32 – 33)

                  Proti chorobám úboru – (BBCH 55)

Maximálny počet ošetrení: 2x, interval medzi aplikáciami minimálne 7 dní