NOVINKA 2024!

Promino

Postrekový systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín, repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

 • Účinná látka: Prothioconazole 300 g/l
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá EC
 • Registrácia: pšenica ozimna, pšenica jarná, jačmeň oozimný,tritikale, raž, repka ozimná, repka jarná
 • Dávkovanie: 0,65 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 - 400 l/ha

Špecialista proti fuzariózam klasu.

Pôsobenie prípravku:

Prípravok PROMINO obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole, ktorá pôsobí ako inhibítor demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Po aplikácii veľmi rýchle preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolthiolinov a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu, ktorý je základným stavebným prvkom bunkových membrán.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

pšenica jarná, pšenica ozimná

helmintospóriová škvrnitosť, hrdze, septoriózy

0,65 l

35 dní

jačmeň ozimný

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

hrdze

0,65 l

35 dní

tritikale jarné, tritikale ozimné

rynchospóriová škvrnitosť, hrdze, septoriózy

0,65 l

35 dní

pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné

fuzariózy klasov

0,65 l

35 dní

raž jarná,

raž ozimná

rynchospóriová škvrnitosť, hrdze

0,65 l

35 dní

repka ozimná, repka jarná

biela hniloba

 0,6 l

56 dní

Pokyny pre aplikáciu:

Pšenica, jarná, pšenica ozimná (helmintosporiová škvrnitosť, hrdze, septoriózy)

 • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
 • Min. interval medzi aplikáciami: 14 dní
 • Max. počet aplikácií za sezónu: 2 x
 • Prípravok  aplikujte od obdobia viditeľnej piatej odnože po začiatok kvitnutia (BBCH 25 – 61).

Jačmeň ozimný (hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze)

 • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
 • Min. interval medzi aplikáciami: 14 dní
 • Max. počet aplikácií za sezónu: 2 x
 • Aplikujte od obdobia viditeľnej piatej odnože po začiatok kvitnutia (BBCH 25 – 61).

Tritikale jarné, tritikale ozimné (rynchospóriová škvrnitosť, hrdze, septoriózy)

 • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
 • Min. interval medzi aplikáciami: 14 dní
 • Max. počet aplikácií za sezónu: 2 x
 • Prípravok  aplikujte od obdobia viditeľnej piatej odnože po začiatok kvitnutia (BBCH  25 – 61).
 • Pri hrdzi plevovej aplikujte pri prvých príznakoch choroby. V prípade znovuobjavenie infekcie pri tritikale jarnej zopakujte postrek po 2-3 týždňoch.
 • V prípade septoriózy plevovej  a septoriózy pšenice aplikujte pred výskytom choroby.

Pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné (fuzariózy klasov)

 • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
 • Min. interval medzi aplikáciami: 14 dní
 • Max. počet aplikácií za sezónu: 2 x
 • Prípravok aplikujte od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 61 – 69).

Raž jarná, raž ozimná (rynchospóriová škvrnitosť, hrdze)

 • Dávka vody: 200 – 400 l/ha
 • Min. interval medzi aplikáciami: 14 dní
 • Max. počet aplikácií za sezónu: 2 x
 • Prípravok aplikujte od obdobia viditeľnej piatej odnože do začiatku kvitnutia (BBCH 25 – 61).

Repka ozimná, repka jarná (biela hniloba)

 • Prípravok aplikujte postrekom v množstve 0,6 l/ha.
 • Dávka vody: 200-400 l/ha
 • Max. počet aplikácii na plodinu za sezónu: 2 x
 • Maximálna celková dávka za vegetáciu repky je 1,2 l / ha.
 • Interval medzi aplikáciami: (2 aplikácie s minimálnym intervalom medzi aplikáciami 21 dní).
 • Prípravok aplikujte od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 61- 69).