Protendo Extra

Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín, repky, slnečnice a kukurice proti hubovým chorobám.

NOVINKA

Pôsobenie prípravku:

Prípravok PROTENDO EXTRA obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom.

Účinná látka:

prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 125 g/l

Registrácia:

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný a jarný, repka, slnečnica, kukurica, mak

Spektrum účinnosti:

Citlivé jednoročné trávy: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnollistové buriny: hlaváčik letný, láskavce ( ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky ( biely, hybridný, mnohoplodný), zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky ( obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.

Návod na použitie:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

pšenica ozimná, pšenica jarná

múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová, fuzariózy klasov, steblolam

0,8 l

NA

jačmeň ozimný, jačmeň jarný

hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

0,8 l

NA

fuzariózy klasov

0,8 l – 1 l

NA

repka ozimná, repka jarná

biela hniloba, fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá

0,75 l

56 dní

slnečnica ročná

biela hniloba

1,0 l

56 dní

kukurica

fuzariózy klasov a stoniek

1,0 l

AT

Pšenica: Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri začiatku napadnutia v termíne od objavenia posledného listu do začiatku kvitnutia (BBCH 37-59). Proti septoriózam a hrdziam ošetrujte v približne rovnakých vývojových štádiách ako proti múčnatke trávovej. Proti fuzariózam v klasoch je najvhodnejší termín ošetrenia od začiatku kvitnutia do konca kvitnutia (BBCH 61-69). Proti steblolamu ošetrujte skoro na jar v termínoch podľa metodickej príručky ochrany rastlín.

Jačmeň: Ošetrenie závisí od prvého výskytu a infekčného tlaku. Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51). Proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa prvých príznakov choroby do začiatku klasenia (BBCH 51). Proti fuzariózam v klasoch je najvhodnejší termín ošetrenia do začiatku kvitnutia (BBCH 61).

Repka:  V repke proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začínajúcom opade korunných lupienkov. Proti fómovej hnilobe aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby. Proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do štádia dokvitania.

Slnečnica:  Slnečnicu ošetrujte proti bielej hnilobe podľa signalizácie, preventívne pred nástupom infekcie alebo na jej začiatku, v rastovej fáze od viditeľného náznaku kvetov okolo braktejí, úbor stále uzatvorený do konca kvitnutia (BBCH 59 – 69). Za vlhkého počasia ošetrenie vykonávajte skôr v období začiatku kvitnutia, za suchého počasia neskôr v období konca kvitnutia.

Kukurica: Ošetrenie proti fuzariózam stoniek a klasov vykonajte preventívne od rastovej fázy vyvinutého 3. kolienka do konca kvitnutia  (BBCH 33-69). Ošetrenie výrazne prispieva k zníženiu obsahu mykotoxínov v zrne.