Pyrus 400 SC

Postrekový fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu viniča proti plesni sivej a na likvidáciu chrastavitosti jadrovín v jadrovinách.

Charakteristika prípravku:

Postrekový fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu viniča proti plesni sivej a na likvidáciu chrastavitosti jadrovín v jadrovinách.

Účinná látka:

400 g/l pyrimethanil

Spektrum účinnosti:

Prípravok pôsobí preventívne. Jeho mechanizmom účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín. Tým inhibuje a prerušuje infekčný proces. Účinkuje i pri nižších teplotách , kde systémovo pôsobiace fungicídy zlyhávajú.                                       

Doporučenie k aplikácií:

Dávka vody:

Vinič: 200 – 1000 l/ha, maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1x

Jadroviny: 500 l/m výšky koruny, maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 3x

Prípravok aplikujte podľa signalizácie od konca kvittnutia viniča do začiatku mäknutia bobúľ (BBCH 69 – 85)