Spirox D

Fungicíd na ochranu rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča, čiernej hnilobe viniča a červenej spále viniča.

Charakteristika prípravku:

Postrekový fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča, čiernej hnilobe viniča a červenej spále viniča.

Účinná látka:

400 g/l spiroxamine
50 g/l difenoconazole

Spektrum účinnosti:

SPIROX D je systémový fungicíd, ktorý tvorí kombinácia účinných látok spiroxamin zo skupiny spiroketalamínov a difenoconazole zo skupiny triazolov. SPIROX D sa vyznačuje dlhodobým preventívnym a kuratívnym účinkom, zabraňuje syntéze sterolov a pôsobí ako demetylačný inhibítor.