NOVINKA 2024!

Syllit 544 SC

Fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu jablone, duly proti chrastavitosti jabĺk, na ochranu hrušky proti chrastavitosti hrušiek, na ochranu čerešne, višne proti škvrnitosti listov a na ochranu broskyne, nektárinky proti kučeravosti listov broskýň.

 • Účinná látka: Dodine 544 g/l
 • Pôsobenie: systémový, lokálne systémový a kontaktný
 • Formulácia: SC
 • Registrácia: jabloň, dula, hruška, čerešňa, višňa, broskyňa, nektarinka a podobné hybridy.
 • Dávkovanie: 1-4 , 1,6l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 200 - 1 500 l/ha

Pôsobenie prípravku:

Prípravok SYLLIT 544 SC pôsobí ako kontaktný fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka dodine patrí do chemickej skupiny guanidínov s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

jabloň, dula, hruška

chrastavitosť jadrovín, chrastavitosť hrušiek

1,4 l

60 dní

čerešňa, višňa

škvrnitosť listov

1,4 l

14 dní

broskyňa, nektárinka a podobné hybridy

kučeravosť broskyňových listov

1,65 l

75 dní

Pokyny pre aplikáciu:

Jabloň, hruška, dula

 • Dávka vody: 200 – 1500 l/ha
 • Maximálny počet aplikácií:
 • Interval medzi aplikáciami: 7 – 10 dní

Prípravok aplikujte pred kvitnutím od fenologickej fázy otvárania pukov BBCH 53 po fenologickú fázu konca vývoja súkvetia (BBCH 59) a po odkvitnutí vo fáze, keď sú plody väčšie ako 10 mm až do koncovej fázy vývoja plodu, keď plod dosiahne 90 % konečnej veľkosti (BBCH 71 – BBCH 79), resp. najneskôr 60 dní pred zberom. Na kuratívne pôsobenie sa prípravok použije do 24 hodín po infekcii pri poveternostných podmienkach, ktoré sú priaznivé pre rozvoj choroby, resp. 48 hodín od infekcie v prípade nižších teplôt vzduchu.

Čerešňa, višňa

 • Dávka vody: 500 – 1500 l/ha
 • Maximálny počet aplikácií:
 • Interval medzi aplikáciami: 7 – 10 dní

Prípravok aplikujte od fenologickej fázy vývinu plodu až po dosiahnutie polovice konečnej veľkosti (BBCH 71 – BBCH 75) resp. najneskôr 14 dní pred zberom. Po zbere aplikujte od fenologickej fázy začiatku dormancie až po opadanie všetkých listov (BBCH 90 – BBCH 97)

Broskyňa, nektárinky a podobné hybridy

 • Dávka vody: 500 – 1500 l/ha
 • Maximálny počet aplikácií:
 • Interval medzi aplikáciami: 7 – 10 dní

Prípravok aplikujte od konca nalievania pupeňov (BBCH 03) do konca kvitnutia (BBCH 69). Najvhodnejší čas na aplikáciu je v čase otvorenia kvetných pukov (BBCH 53) do oddeľovania jednotlivých kvetov (BBCH 56). V jesennom období vo fáze opadnutia 50 % listov po fázu opadnutia všetkých listov (BBCH 95 – BBCH 97).

Prípravok SYLLIT 544 SC sa nesmie miešať so zmáčateľnými sírami, bordeaux zmesou, sírovou vápennou zmesou, prípravkami obsahujúcimi captan, fenoxycarb, zinok, meď, s prípravkami s alkalickou pH reakciou a foliárnymi hnojivami na báze morských rias, zinku alebo medi. O možnostiach miešania s inými prípravkami na ochranu rastlín je potrebné poradiť sa s držiteľom autorizácie, resp. jeho zástupcom.