Gardo Gold

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie širokého spektra burín v kukurici.

Charakteristika prípravku:

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie širokého spektra burín v kukurici.

Účinná látka:

S-metolachlor, 312,5 g.l-1
terbuthylazine, 187,5 g.l-1

Spektrum účinnosti:

Účinná látka s-metolachlór brzdí klíčenie. Prijímaná je prostredníctvom koleoptylu, klíčkov a koreňov. Trávovité buriny sú ničené pred vzídením alebo krátko po vzídení.

Účinná látka terbuthylayzine je prijímaná koleoptylami, koreňmi a listami burín. Vyslovene koreňový účinok má predovšetkým na dvojklíčnolistové buriny.

Citlivé buriny: láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, ruman roľný, loboda konáristá, kapsička pastierska, rožec roľný, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, žltnica maloúborová, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, nezábudka roľná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), iskerník roľný, reďkev ohnicová, sklerant ročný, starček obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieče (zelinný, drsný), čistec, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, viky, fialka trojfarebná, konopnica napuchnutá, ježatka kuria, moháre, prstovka, psiarka roľná a ďalšie.

Doporučenie k aplikácií:

Aplikáciu prípravku so zapracovaním pred sejbou (PPI) odporúčame za suchých podmienok.
  1. Povrchová predsejbová aplikácia. Iba pre minimálne spracovanie pôdy, alebo pre bezorbový systém. GARDO GOLD možno aplikovať už 30 dní pred výsevom plodín.
  2. Predsejbové spracovanie (PPI-systém). GARDO GOLD aplikujte pred sejbou a následne zapracujte, pomocou brán, diskov, rotavátora prípadne iného vhodného zariadenia. plytko (max. 5 cm hlboko) do pôdy.
  3. GARDO GOLD aplikujte zároveň so sejbou alebo po sejbe (najneskôr do 3 dní) pred vzídením plodiny a burín.
  4. Skorá postemergentná aplikácia. Prípravok aplikujte do fázy max. 2 listov kukurice, v čase vzchádzania trávovitých burín.