GRANSTAR 50 SG

Selektívny postrekový herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom vo forme vodou rozpustných granúl (SG) na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača obyčajného v pšenici, raži, tritikale, jačmeni a ovse bez podsevu.

  • Pôsobenie: systémové
  • Formulácia: SX (granulát)
  • Registrácia: pšenica, raž, tritikale, jačmeň, ovos bez podsevu
  • Dávkovanie: 40 g/ha (doporučená dávka)
  • Odporúčané množstvo vody: 150 - 300 l/ha

MsDS/KBU

Charakteristika prípravku:

GRANSTAR 50 SX je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. GRANSTAR 50 SX veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Účinná látka:

480 g/l dicamba

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľná, silenka, mlieč roľný, štiavy

Návod na použitie:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

doba

Poznámka

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná ovos

odolné dvojklíčnolistové buriny

37,5-45 g + 0,1 %

AT

(TM) TREND 90

Pokyny pre aplikáciu:

  • Dávka vody: 200-400 l/ha
  • Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie:

GRANSTAR 50 SX aplikujte postemergentne vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14), listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača roľného (BBCH 19-39) a 3 praslenov lipkavca (BBCH 13). Lipkavec vo vyššej rastovej fáze ničte použitím TM kombinácie s prípravkami so špecifickým účinkom na lipkavec (bez zníženia ich autorizovanej dávky).

Miešateľnosť

GRANSTAR 50 SX je miešateľný s väčšinou herbicídov používaných v obilninách. GRANSTAR 50 SX nemiešajte s herbicídmi na báze 2,4-D ani fungicídmi na báze propiconazolu!