NOVINKA 2024!

MEQI

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v horčici, repke ozimnej a jarnej.

  • Účinná látka: Metazachlor 333 g/l, Quinmerac 83 g/l
  • Pôsobenie: koreňové
  • Formulácia: tekutá
  • Registrácia: horčica, repka ozimná, repka jarná
  • Dávkovanie: 2 l/ha,
  • Dávkovanie je obmedzené na celkovú dávku neprekračujúcu 1,0 kg metazachloru na hektár počas 3-ročného obdobia na tom istom poli.
  • Dávkovanie: 200-600 l/ha

Charakteristika prípravku:

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v horčici, repke ozimnej a jarnej.

Pôsobenie prípravku:

MEQI je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej, repky jarnej a horčice. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Ničí aj buriny vo fáze klíčnych listov, ktoré v dobe ošetrenia už vzišli.

Keďže k hlavnému účinku dochádza cez pôdu, spoľahlivý účinok sa dosiahne len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Podľa súčasných poznatkov je MEQI dobre znášaný všetkými odrodami repky vrátane tzv. dvojnulových.

Spektrum účinku:

Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka krvavá, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný a lipkavec.

Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý.

Odolné buriny: hlboko koreniace a trváce buriny napr. pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

2 l

AT

1 × za 3 roky

repka jarná,  horčica

dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

2 l

AT

1 × za 3 roky

Pokyny pre aplikáciu:

  • Množstvo vody je 200 – 600 l/ha.
  • Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčiace spod hrúd sa nedostanú do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou je treba dodržať hĺbku sejby 1,5-2 cm a semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť zabrzdená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach môže byť prechodne zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň doženie a nemá na úrodu žiadny vplyv.
  • Horčicu, repku ozimnú a jarnú ošetrujte pred vzídením (do 3 dní po sejbe), alebo postemergentne po vzídení repky, horčice, pričom ale buriny môžu byť maximálne v štádiu klíčnych listov t.j. BBCH 10. Prípravok účinkuje hlavne cez pôdu, takže pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach.

Balíček MEQI ECONOMY: