Simba

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Charakteristika prípravku:

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:

100 g/l mesotrione

Spektrum účinnosti:

SIMBA obsahuje účinnú látku mesotrione z chemickej skupiny triketónov. Mesotrione je prijímaný listami i koreňmi, v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Mesotrione je inhibítorom p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenázy elementárne zasahujúcou do metabolizmu biosyntézy rastlinných pigmentov významných pri fotosyntéze. Hlavným účinkom je vybielenie listov. Zasiahnuté buriny následne odumierajú.
Spektrum herbicídnej účinnosti:
Dávka 1,5 l/ha:
Citlivé buriny: ježatka kuria, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, peniažtek roľný, kapsička pastierska, fialka roľná, rumanček kamilkový.
Stredne citlivé buriny: lipnica ročná.
Odolné buriny: veronika perzská.
Dávka 1 l/ha:
Citlivé buriny: mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), hluchavka purpurová, ľuľok čierny, fialka roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska.
Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, pohánkovec ovíjavý.
Odolné buriny: lipnica ročná, rumanček kamilkový, veronika perzská.
Dávka 0,75 l/ha:
Citlivé buriny: mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), ľuľok čierny, fialka roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska.
Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý.
Odolné buriny: ježatka kuria, lipnica ročná, rumanček kamilkový, veronika perzská.
Delená aplikácia (0,75 l +0,75 l/ha):
Citlivé buriny: ježatka kuria, rumanček kamilkový, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), hluchavka purpurová, ľuľok čierny, fialka roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska.
Stredne citlivé buriny: lipnica ročná, veronika perzská, pohánkovec ovíjavý.