Spandis Gold

Spojenie dvoch vysoko kvalitných hebicídnych prípravkov SPANDIS + GARDO GOLD proti veľkému spektru burín v kukurici.

SPANDIS

GARDO GOLD

UNIVERSAL 6

Charakteristika prípravku:

Spojenie dvoch vysoko kvalitných hebicídnych prípravkov SPANDIS + GARDO GOLD proti veľkému spektru burín v kukurici.

Účinná látka:

prosulfuron 40 g.kg-1 

dicamba 400 g.kg-1 

nicosulfuron 100 g.kg-1 

S-metolachlor 312,5 g/l

Terbuthylazine 187,5 g/l 

Spektrum účinnosti:

SPANDIS

Postrekový, selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín a tráv v kukurici.

GARDO GOLD

Postrekový, herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie širokého spektra burín v kukurici.

Doporučenie k aplikácií:

0,5 kg/ha Spandis + 1 l Gardo Gold

Záber zhora poukazuje na rozdiel medzi ošetreným porastom produktom Spandis Gold a neošetrenou časťou.

Porovnanie ošetreného vs. neošetreného porastu produktom Spandis Gold.