Traton SX

Moderný, selektívny postrekový herbicíd na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách bez podsevu.

Charakteristika prípravku:

Moderný, selektívny postrekový herbicíd na postemergentnéničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách bez podsevu.

Účinná látka:

222 g/kg tribenuron-methyl
111 g/kg metsulfuron methyl

Spektrum účinnosti:

Prípravok je prijímaný predovšetkým listami rastlín, príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní. Aplikáciu je možné uskutočniť od 2. listu až do fázy posledného listu! Je účinný aj pri nižších teplotách.

Doporučenie k aplikácií:

Je vhodné včasné aplikácie na buriny v nižších rasových fázach. Aplikujte postemergentne od 2. listu až do 2. kolienka obilnín, vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín v dávke 45 g/ha. Prípravok je možné použiť len raz za rok!