Traton SX

Moderný, selektívny postrekový herbicíd na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách bez podsevu.

  • Účinná látka: 222 g/kg tribenuron-methyl, 111 g/kg metsulfuron methyl
  • Pôsobenie: systémové
  • Formulácia: granulát
  • Registrácia: hustosiate obilniny
  • Dávkovanie: 45 g/ha
  • Odporúčané množstvo vody: 200 – 300 l/ha

Charakteristika prípravku:

TRATON SX je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl sú sulfonylmočoviny účinkujúce ako blokátory enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nepostrádateľný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline.

Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. Obidve účinné látky v prípravku TRATON SX veľmi rýchlo zastavujú rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín.

Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum účinnosti:

Prípravok je prijímaný predovšetkým listami rastlín, príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní. Aplikáciu je možné uskutočniť od 2. listu až do fázy posledného listu! Je účinný aj pri nižších teplotách.

Citlivé buriny: kapsička pastierska, pichliač roľný, konopnica napuchnutá, mrlík biely, hluchavka purpurová, mak vlčí,  horčiak štiavolistý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská, výmrv repky, zemedym lekársky, fialka roľná, pohánkovec ovíjavý (do fázy 4 listov).

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík biely a mrlík mnohoplodý (viac ako 6 listov), veronika brečtanolistá.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale jačmeň jarný pšenica jarná, ovos

jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný

45 g

AT

 

Pokyny pre aplikáciu :

  • Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
  • Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.

TRATON SX aplikujte postemergentne na jar v rastovej fáze vyvinutých 3 listov, do rastovej fázy kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 13-39). Optimálne ošetrenie je vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14), listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača roľného (BBCH 19-39) a 3 praslenov lipkavca (BBCH 13).

Prípravok neaplikujte na rastliny poškodené mrazom, suchom, vodou ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny trpiace nedostatkom živín.

Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť (príjem listami).