Supersect Max

Širokospektrálny postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu na ochranu obilnín, repky, kukurice, hrachu, fazule, repy, ľanu, kapustovej zeleniny, zemiakov a iných plodín proti živočíšnym škodcom.

Charakteristika prípravku:

Širokospektrálny postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu na ochranu obilnín, repky, kukurice, hrachu, fazule, repy, ľanu, kapustovej zeleniny, zemiakov a iných plodín proti živočíšnym škodcom.

Účinná látka:

500 g/l cypermethrin (47,46% hm.)

Spektrum účinnosti:

Účinná látka cypermethrin s kontaktným účinkom vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom jedinca. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný.