Vesticor

Insekticíd pre pestovateľov zeleniny, ovocia, pestovateľov poľných plodín a poradcov, ktorým záleží na kvalite a dobrej úrode. Má vynikajúce účinky na cieľové organizmy kým na užívateľa a okolie podľa našich poznatkov zatiaľ nemá škodlivé účinky.

Charakteristika prípravku:

Insekticíd pre pestovateľov zeleniny, ovocia, pestovateľov poľných plodín a poradcov, ktorým záleží na kvalite a dobrej úrode. Má vynikajúce účinky na cieľové organizmy kým na užívateľa a okolie podľa našich poznatkov zatiaľ nemá škodlivé účinky.

Účinná látka:

200 g/l chlorantraniliprol

Spektrum účinnosti:

Vesticor vykazuje vynikajúci účinok na škodcov z radu Lepidoptera a niekoľkých ďalších druhov radu Coleoptera. Je vhodný na použitie v integrovanej ochrane rastlín. Účinkuje i na rezistentných škodcov. Účinná látka pôsobí na ryanodinové receptory hmyzu a vykazuje veľmi nízku toxicitu k cicavcom, vtákom, rybám a užitočným článkonožcom. Vesticor má vyššiu biologickú účinnosť oproti ostatným prípravkom a má rýchlu účinnosť aj vo veľmi nízkych dávkach v kultúrnych plodinách proti najdôležitejším žravým škodcom. Je ľahko použiteľný a miešateľný s inými prípravkami aj podľa najnovších dostupných výsledkov.