Amix Zinc

Listové hnojivo s posilnenou absorbčnou a translokačnou schopnosťou so základnými mikroživinami, ktoré pôsobia na zdravotný stav plodiny a výšku a kvalitu úrody.

Charakteristika prípravku:

Evidenčné číslo hnojiva: 0319

AMIX-ZINC  je listové hnojivo s posilnenou absorbčnou a translokačnou schopnosťou so základnými mikroživinami, ktoré pôsobia na zdravotný stav plodiny a výšku a kvalitu úrody.

 

Obsah Živín

Hodnota
v 100 % hm (w/w)

Hodnota
v g/l

Zinok (Zn)

10,7

120

Síra (S)

5,6

60

Rozsah a spôsob použitia:

AMIX ZINC je koncentrované listové hnojivo, ktorý obsahuje určité zložky vo vysoko rozpustnej forme priaznivé pre rast rastlín, vývoj plodín, kvalitu plodín a výnos, ak sa aplikujú správny čas pre listovú výživu. AMIX ZINC je určený na použitie ako doplnková listová výživa v programoch rastlinnej výroby.

Aplikácia v dávke 1-2 l/ha v min 100 l vody/ ha. Opakované aplikácie sa odporúčajú pri symptómoch nedostatku viditeľných na rastline, alebo po zistení nedostatku analýzou. Použitie vo všetkých obilninách, kukurici, zemiakoch a koreňových plodinách, od štádia 3 listov plodiny až po 4 týždne pred zberom. Dávkovanie by malo zodpovedať úrovni symptómov nedostatočnosti a biomasy plodín.

Začnite na jeseň alebo skoro na jar s objemom 1,0 l / ha v štádiu 3 až 5 listov a zvýšte až plnú dávku 2,0 l/ha pri plne zapojenom poraste.

AMIX ZINC sa aplikuje postrekom, ako doplnková výživa, v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.

Plodina

Dávkovanie (l/ha)

Termín aplikácie

Obilniny

1,0 – 2,0

od fáze 3 listov až  4 týždne pred zberom

Kukurica

1,0 – 2,0

od fáze 3 listov až  4 týždne pred zberom

Zemiaky

1,0 – 2,0

od fáze 3 listov až  4 týždne pred zberom

Koreňová zelenina

1,0 – 2,0

od fáze 3 listov až  4 týždne pred zberom